Het AFII - Frans Agentschap voor Internationale Investeringen

Taak van het AFII:

De vestiging AFII in Amsterdam laat Nederlandse bedrijven de voordelen van een vestiging/investering in Frankrijk zien en helpt de bedrijven met hun ontwikkeling en activiteiten in Frankrijk.

Het agentschap heeft vooral als taak de contacten met de overheidsinstellingen en de lagere overheden (gemeenten, departementen), ontwikkelingsagentschappen, en dienstverlenende bedrijven te coördineren om het de bedrijven makkelijker te maken.

Het AFII helpt tot in de details bij elke etappe, vanaf de eerste marktverkenning tot de concretisering van het project, en blijft deze oplettend volgen. Deze dienst is gratis en strikt vertrouwelijk.

Het AFII zet zich in voor Nederlandse bedrijven

Informatie

Het AFII geeft de nodige informatie over alle elementen van de investering:

- economische, juridische en fiscale context
- toegangsvoorwaarden tot de markt
- arbeidskosten en productiviteit
- technologisch en wetenschappelijk milieu
- arbeidsrecht
- Steun van de overheid en de regio, aanvullende financieringen etc.

Raad en begeleiding

Naar gelang de specificiteit van het bedrijf op het gebied van strategie, bedrijfstak en personeel, zoeken de adviseurs van AFII het beste aanbod in Frankrijk. Zij bezoeken samen met de investeerder de meest geschikte plekken en bemiddelen tijdens de officiële en technische contacten.

Overheidssteun

Samen met de betrokken overheidsdiensten en de territoriale partners stelt het AFII een dossier samen voor het aanvragen van financiële steun voor het project en geeft de investeerders meer inzicht voor wat betreft de fiscale aspecten. Het agentschap organiseert de nodige contacten met de betrokken locale autoriteiten, overheidsinstanties of belangrijke personen uit de privaatsector.

Organogram

Mme Frédérique Lefèvre, Directrice

M. Ridwane Issa, Chargé d’affaires

M. Olivier Bouillé, Chargé d’affaires

Meer weten

Invest in France Agency Nederland
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
Tél : +31 20 662 20 39
Fax : +31 20 662 08 31
Courriel : flefevre@afii.fr
www.investinfrance.org

gepubliceerd op 28/11/2014

naar boven