Het France Attractiveness Scoreboard 2015 [fr]

Het France Attractiveness Scoreboard baseert zich op overeenkomstige gegevens van verschillende instellingen, waaronder de UNCTAD, de OESO, het IMF, Eurostat, de Banque de France en het Wereld Economisch Forum. Het scorebord meet Frankrijk aan de hand van 9 verschillende criteria van economische aantrekkelijkheid, en trekt een vergelijking met 13 andere geïndustrialiseerde landen: België, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden.

In 2014 is Frankrijk, met meer dan 20 000 vestigingen van buitenlandse bedrijven, de tweede populairste bestemming voor banenscheppende investeringen uit het buitenland.

De 2015-uitgave van het Scoreboard staat vol met positieve berichten over de aantrekkelijkheid van Frankrijk. Er wordt zelfs een toename van de aantrekkelijkheid geconstateerd. Na drie jaar van stabiliteit heeft het aantal buitenlandse banenscheppende investeringen in 2014 een sprong gemaakt van 8%. Ook in tijden van intensieve internationale concurrentie staat Frankrijk dus vooraan tussen de meest aantrekkelijke Europese landen. Wat betreft buitenlandse investeringen in de industriële sector, staat Frankrijk zelfs op de eerste plaats van Europa.

Deze groeiende aantrekkelijkheid heeft te maken met de optimalisering van een aantal bepalende factoren. De arbeidskosten in de fabrieksindustrie zijn op dit moment 3,5% lager dan in Duitsland. Bovendien is het concurrentievermogen binnen de gehele Franse economie aanzienlijk aan het oplopen. De belastingmaatregelen die door de regering zijn genomen hebben een duidelijk waarneembare impact op de economie, als men bijvoorbeeld kijkt naar het CICE - het belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid – , naar de lastenverlaging van lage inkomens, of naar de afschaffing van de C3S-heffing op de omzetbelasting. Ook wordt een verbetering in de financiering van Franse bedrijven opgemerkt: Frankrijk staat op de derde plaats voor het dekken van kapitaalrisico, en op de vierde plaats voor toegang tot schuldfinanciering – een belangrijke ontwikkeling sinds de tiende plek die zij in 2010 behaalde.

De aantrekkelijkheid van Frankrijk hangt samen met de ondernemende en creatieve dynamiek die van het land uitgaat. In 3 jaar is er een totaal van 222 350 nieuw bedrijven opgezet, wat Frankrijk bovenaan Europa plaatst. Ook wat betreft innovatie gaat Frankrijk voorop: volgens Thomson Reuters is het het Europese land met het grootste aantal innovatieve bedrijven, en in het klassement Technology Fast 2014 waarin Deloitte de 500 meest concurrerende technologische bedrijven uit de EMEA-zone (Europa, Midden-Oosten en Afrika) rangschikt, behaalt Frankrijk eveneens de eerste plek.

PDF - 6 MB
France Attractiveness Scoreboard 2015
(PDF - 6 MB)
PDF - 138.3 kB
Press Kit
(PDF - 138.3 kB)

Meer weten: http://sayouitofrance-innovation.com/?p=2481&lang=en

gepubliceerd op 11/01/2016

naar boven