Het Frans-Duitse jaar: 50 jaar Elyséeverdrag [fr]

In 1963 ondertekenden Duitsland en Frankrijk een verdrag van vriendschap dat één van de mijlpalen werd op weg naar Europese integratie: het Elyséeverdrag. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van dit verdrag vieren Frankrijk en Duitsland, gedurende een jaar, hun gezamenlijke vriendschap met vele evenementen die zowel binnen als buiten de gezamenlijke landsgrenzen worden georganiseerd.

Evenementen in Nederland

Duitse en Franse scholieren en diplomaten in gesprek over de Frans-Duitse betrekkingen (Lycée français, 22 januari 2013)
Muzikale viering van de Frans-Duitse vriendschap (Hogeschool Den Haag, 6 maart 2013)

50 ans du traité de l'Elysée - JPEG

1. Waarom een Frans-Duits jaar?

De kracht van de Frans-Duitse relatie hoeft niet meer aangetoond te worden: een foto, die van de Franse President Mitterrand en Bondskanselier Helmut Kohl, hand in hand op 22 september 1984 in Douaumont bij Verdun, 70 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog, zegt meer dan duizend woorden over de nabijheid van beide landen.

Buiten dit symbool, dat bij iedereen in het geheugen gegrift staat, blijft de omvang van de Frans-Duitse samenwerking miskend. De samenleving weet soms niet wat deze twee landen in het dagelijks leven samen tot stand brengen.

Met het Frans-Duitse jaar wordt stilgestaan bij de vriendschap - in al haar diversiteit - tussen beide landen, maar het jaar beoogt ook over te brengen waar Frankrijk en Duitsland zich gezamenlijk voor inzetten. In de eerste plaats is dat voor de jeugd, het thema dat tevens de rode draad vormt van dit gezamenlijke jaar.

2. Een jaar om de toekomst voor te bereiden

Op 22 januari 1963 tekenden Kanselier Konrad Adenauer en Generaal De Gaulle het verdrag voor Frans-Duitse samenwerking dat de geschiedenis in is gegaan als het “Elyséeverdrag”.

Dit akkoord bezegelde de Frans-Duitse verzoening en blijft de basisreferentie voor het partnerschap tussen beide landen.

50 Jaar na dato wil de Franse President “een nieuwe deur openen in onze samenwerking”.

Met het Frans-Duitse jaar worden dan ook de volgende fases voorbereid van een intense, evenwichtige en toekomstgerichte Frans-Duitse relatie die onontbeerlijk is voor een goed functionerend Europa.

In het licht hiervan hebben de Ministers van Europese Zaken van Frankrijk en Duitsland, Bernard Cazeneuve en Michael Link, een mandaat gekregen om een jaar voor te bereiden aan de hand waarvan de jeugd en het maatschappelijk middenveld in Frankrijk en Duitsland zich kunnen inzetten voor concrete, toekomstgerichte projecten. Hierbij bouwen zij voort op het gezamenlijke Frans-Duitse verleden.

Deze initiatieven geven gestalte aan de Frans-Duitse vriendschap die als missie heeft de Europese integratie te bevorderen.

Verschillende belangrijke politieke evenementen rondom het thema “de speciale relatie tussen Parijs en Berlijn” brengen mensen bij elkaar.

carte France-Allemagne - PNG

Daarnaast worden in beide landen honderden projecten georganiseerd met als doel iedereen te betrekken in de Europese integratie en de Frans-Duitse vriendschap. Deze evenementen, gelabeld door de Franse en Duitse autoriteiten, staan vermeld op de website over het Frans-Duitse jaar. De thema’s onderwijs, werkgelegenheid en cultuur staan hierbij onder andere centraal.

3. Een jaar met festiviteiten voor iedereen

Het Frans-Duitse jaar is bedacht om de vriendschap tussen twee landen en twee volken te vieren: een uniek moment waarbij burgers aan de éne en aan de andere kant van de Rijn stil kunnen staan bij de oorzaken van de succesvolle samenwerking tussen beide landen gedurende de afgelopen 50 jaar.

Drie bijzondere data vormen bij uitstek redenen om het succes te vieren:

  • Op 22 september 2012 hebben de Duitse Bondskanselier en de Franse President elkaar in Ludwigsburg ontmoet. Zij herdachten bij deze gelegenheid dat Generaal De Gaulle 50 jaar geleden, in 1962, op deze plek een toespraak hield voor de Duitse jeugd;
  • Op 22 januari 2013 zullen de Duitse Bondskanselier en de Franse President, maar ook Franse en Duitse ministers en parlementsleden, elkaar in Berlijn treffen om het vijftigjarig bestaan van het Elyséeverdrag te markeren;
  • Op 5 juli 2013 vormt het 50-jarig bestaan van het Frans-Duitse Jongerenbureau (Office franco-allemand pour la jeunesse) een nieuwe gelegenheid om stil te staan bij alles wat generaties Fransen en Duitsers tijdens hun studietijd hebben gedeeld. De viering van deze verjaardag in Parijs brengt tevens in herinnering dat dit Frans-Duitse jaar is opgedragen aan de jeugd.

De Franse en Duitse autoriteiten hebben een gezamenlijk label gecreëerd dat - op lagere schaal - in de publieke en de privésector gebruikt kan worden voor evenementen die worden georganiseerd in het kader van het Frans-Duitse jaar. Dankzij dit label kunnen op de website (50ans.france-allemagne.fr) talrijke burgerinitiatieven die in dit kader worden ontplooid op een rij worden gezet.

Onderwijsactiviteiten, ontmoetingen tussen zustersteden, kunstuitingen en sportuitwisselingen zijn maar enkele van de vele ontmoetingsgelegenheden en festiviteiten die op het programma staan.

De grote vindingrijkheid van ieder die een project voorstelt, is een afspiegeling van de levenskracht van de Frans-Duitse vriendschap. Ook buiten de Franse en Duitse landsgrenzen worden evenementen georganiseerd, in Europa maar ook in Azië, Amerika etc. U bent van harte uitgenodigd deze te ontdekken.

Plantu - JPEG

4. De Frans-Duitse relatie in cijfers

Infographie France-Allemagne - JPEG

gepubliceerd op 19/03/2013

naar boven