Het Franse ministerie van Defensie [fr]

Ministère de la Défense - JPEGDe Franse Defensie telt ongeveer 203.000 militairen en 60.500 burgers (2016) dit brengt het totaal op 263.500. De Defensie en nationale veiligheid strategie is bepaald rond vijf grote strategische functies: kennen en anticiperen, afschrikken, beschermen, voorkomen en ingrijpen. Deze strategie wordt uiteengezet in het Witboek over de nationale Defensie en Veiligheid « Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale » gepubliceerd in 2013. De wet « Loi de Programmation Militaire » (LPM) 2014-2019 definieert het kader, de organisatie, de middelen en mogelijkheden bestemd voor het uitvoeren van deze Defensie strategie. De actualisering in 2016 van de LPM leidt tot een verhoging van 600 miljoen euro van de Defensie begroting, welke in 2018 daardoor 34,2 miljard euro bedraagt, oftewel 1,82% van het nationale vermogen (in 2017 bedroeg dit percentage nog 1,77%). Tegen 2025 zou het 2% van het BBP moeten bedragen. Deze toezegging wordt herhaald in de Revue Stratégique de défense et de sécurité nationale (Strategisch overzicht van nationale defensie en veiligheid) van 2017.

In dit kader is de rol van Defensie:
- verzekeren van de bescherming van nationaal grondgebied en van de bevolking, en de voortzetting garanderen van de essentiële taken van de natie;
- garanderen van de veiligheid van Europa en het Noord-Atlantische gebied samen met onze partners en bondgenoten;
- stabiliseren van de naaste omgeving van Europa samen met onze partners en bondgenoten;
- bijdragen aan de stabiliteit van het Midden-Oosten en de Perzische Golf;
- bijdragen aan de vrede in de wereld.

Missies worden gevoerd in het kader van internationale overeenkomsten en verdragen (VN, NAVO en Europa). Sinds najaar 2016 zijn 30.000 Franse militairen (exclusief de Marechaussee) permanent ingezet op nationaal terrein, buiten de metropool (Forces de présence, forces de souveraineté, buitenlandse operaties) of in staat van paraatheid.

Als permanent lid van de VN Veiligheidsraad is Frankrijk ook een van de oprichters van de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Vandaag de dag is de terugkeer van Frankrijk in de structuren van het geïntegreerde militaire commando van de NAVO geconcretiseerd (geratificeerd in 2009 door het Franse Parlement), tot op het hoogste niveau van de organisatie; de Supreme Allied Commander Transformation betreft een Generaal van de Franse luchtmacht.

De Frans-Nederlandse Defensie samenwerking bevat meerdere onderdelen: strategische dialoog, militaire samenwerking, onderhouden van de nagedachtenis.

De strategische dialoog beoogt het bevorderen van de overeenstemming van de Franse en Nederlandse posities binnen de internationale instanties: VN, EU, NAVO en anderen. Meer dan 100 Franse militairen zijn gelegerd in Nederland in Eindhoven, Brunssum, Den Haag en Den Helder.

De militaire samenwerking is met name gericht op operaties, op het ogenblik in Mali, bij de grenzen van de EU en de Atlantische alliantie, ter hoogte van Afrika, bij het Nabije en Midden-Oosten evenals in de Caraïbische Antillen zone. Zij concretiseert zich ook door gemeenschappelijke trainingsactiviteiten op alle gebieden (joint, land, lucht, zee), opleiding, met name voor officieren (studie aan de Ecole de guerre in Parijs of aan de Ecole d’état-major in Saumur) of voor specialisten van zware omgevingen (commando, jungle, bergen) en tal van ervaringsuitwisselingen. Zij komt ook tot uiting door realisaties zoals de drieledige mijnenjagers (in samenwerking met België sinds 1990), de NH-90 helikopters of de multi role tank- en transportvliegtuigen (MRTT).

Tenslotte moeten de 600 Franse militairen die stierven voor de verdediging (Zeeland mei 1940) en de bevrijding van Nederland (Wassenaar februari 1944, Zeeland oktober-november 1944, Drenthe april 1945) worden herdacht. Zij liggen voornamelijk begraven op de Franse militaire begraafplaats van Kapelle. Het wapenbroederschap, dat in 1940 werd geboren, werd bevestigd in de strijd in buitenlandse operaties in Korea, Libanon, Irak, voormalig Joegoslavië, Afghanistan en in Afrika.

Links m.b.t. het Franse defensie- en veiligheidsbeleid:

- Het Franse Ministerie van Defensie

- Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken

- Het Vreemdelingenlegioen
- Wil je je aansluiten bij het Vreemdelingenlegioen?

gepubliceerd op 07/08/2020

naar boven