Het Institut français [fr]

Het Institut Français

JPEGNaar het voorbeeld van onder andere de British Council, het Goethe Institut en Cervantès, hebben de Franse culturele centra en instituten een nieuwe identiteit aangenomen, namelijk die van Institut français.

- website: www.institutfrancais.nl

Institut français Groningen

Het Institut Français is opgericht in 1965 en is samen met de Faculteit der Letteren en Rechtsgeleerdheid gevestigd in het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Institut Français Groningen is in 1998 onderdeel geworden van het Institut Français des Pays-Bas, wat valt onder de culturele afdeling van de ambassade.

Het Institut Françaisorganiseert conversatiecursussen Frans voor beginners tot vergevorderden. De cursussen beginnen in september en januari.
Verder zijn er diverse culturele manifestaties, twee DELF/DALF examensessies, en workshops en lezingen.

De ciné club van het Centre presenteert 2 keer per maand een film in Images en in november
organiseren we in samenwerking met Images het filmfestival Ciné Premières.

Het Institut Français stimuleert tevens de uitwisseling tussen de onderzoekscentra van de Rijsuniversiteit Groningen en de Franse universiteiten

Er is een documentatie-afdeling met multimedia. De aanwezige boeken (voornamelijk naslagwerken) en Franse kranten en tijdschriften zijn ter plekke raadpleegbaar.
Verder zijn er allerlei dossiers met informatie over o.a. studie, werk en toerisme.
Dus voor informatie over en uitwisseling met de Franse cultuur en de Franstalige wereld bent u bij het Institut Français aan het juiste adres.

- Openingstijden: dinsdag tot vrijdag - 10u30 tot 16u

- Adres:

Institut Français Groningen
Harmoniegebouw (Gebouw 11 / 1e etage)
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Tel.: 050-3636106
Email: institutfrancais@rug.nl

- website van het Institut Français Groningen

gepubliceerd op 11/09/2019

naar boven