Het Lycée français [fr]

JPEG

Het Lycée Vincent van Gogh Den Haag-Amsterdam is één van de 495 Franse onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het netwerk van het Agentschap voor Frans onderwijs in het buitenland (AEFE), dat het onderwijs van 342.000 leerlingen in 137 landen verzorgt.

Het is één van de 74 ‘Établissements en Gestion Directe’ (‘EGD’ - scholen die direct in dienst staan van het AFE) die deel uitmaken van een uniek scholennetwerk in de wereld.

Het Lycée heeft in totaal 1250 leerlingen in Amsterdam (vanaf de eerste jaren basisschool tot groep 7) en in Den Haag (van de basisschool tot aan de eindexamenklas), die zich voorbereiden op de Franse diploma’s: het nationale “collège”-diploma en het eindexamendiploma met het wetenschappelijke, economische of literaire profiel.

De slagingspercentages zijn opmerkelijk, dankzij de inzet van de leerlingen, leraren, familie en medewerkers, en dankzij de steun van de Ambassade van Frankrijk.
De school, huis van diversiteit en excellentie, begeleidt de leerlingen in het uitstippelen van hun traject, in een huiselijke en vriendelijke sfeer waarbij de leerling wordt beschouwd als een burger in wording, en aandacht uitgaat naar de waarden van de École Républicaine.

Alle 125 medewerkers zetten zich in voor de vorming, onderwijs en het slagen van de leerlingen.

De hoofdlijnen van het schoolprogramma zijn het ontwikkelen van niet alleen het Frans, maar ook van andere levende talen. Zo maken we van onze leerlingen, terwijl we ze begeleiden met hun persoonlijke plannen, echte wereldburgers, met kwaliteiten die in dienst staan van het collectief.

We nemen deel aan verschillende evenementen zoals het MFNU (Francofone model van de Verenigde Naties), de Thimun (The international model of United Nations), ‘Ambassadeurs en herbes’ (Ambassadeurs in de dop), sportieve en culturele evenementen, zodat de leerlingen zich ontwikkelen tot verlichte burgers met een open blik naar hun omgeving.

De school is altijd in verandering en dankzij de projecten die worden aangevoerd door het AEFE en de historische steun van het Fondation du Lycée Français des Pays-Bas, ontwikkelt het zich tegelijkertijd met de ontwikkelingen in het educatieve systeem.

Het Vincent van Gogh-lyceum is rijk aan een groot aantal verschillende nationaliteiten en innoverende projecten, en is een huis van ontdekking, scholing, openheid en wederzijdse verrijking.

JPEG

- Website van het lycée français
- http://www.aefe.fr/

gepubliceerd op 05/10/2016

naar boven