Het Procope-programma 2019 [fr]

Procope is tot stand gekomen door het Frans-Duitse Partenariat Hubert Curien (PHC) en is het equivalent van het PHC Van Goghprogramma. In Frankrijk wordt het uitgevoerd door het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, het ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie en in Duitsland door de Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Dit programma maakt het mogelijk om de mobiliteit van Franse en Duitse onderzoekers te financieren, ter bevordering van de wetenschappelijke samenwerking tussen beide landen.

Al enkele jaren staat het PHC Procope open voor Zwitserse partners. Naar aanleiding van een besluit van de Franse Ambassade in Duitsland is dat dit jaar ook het geval voor Nederlandse partners. Het is voortaan ook mogelijk voor Nederlandse en Zwitserse onderzoekers om deel te nemen aan het programma, dat gericht is op het ondersteunen van de samenwerking tussen Franse en Duitse onderzoekers..

Net zoals bij het PHC Van Gogh ligt de nadruk van Procope op wetenschappelijke samenwerking in alle vakgebieden tussen jonge onderzoekers en doctorandi, die werken aan projecten over thema’s die vergelijkbaar zijn met die van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Dit jaar zijn er drie projecten geselecteerd waarbij Nederlandse partners betrokken zijn, die worden gefinancierd door aanvullende bedragen, variërend van €900 tot €2000.

De thema’s van de geselecteerde projecten zijn even divers als de plekken waar de geplande symposia en lezingen worden gehouden, en vormen een eerste stap tot de verwezenlijking van Europese projecten:

- Desden, mei 2019: organisatie van een lezing getiteld Digital imaginaries of the self.
- Hannover, augustus 2019: organisatie van een symposium in samenwerking met het Natuurhistorisch museum van Parijs en de Universiteit Utrecht over secundaire metabolieten van schimmels.
- Clermond-Ferrand, september 2019: samenwerking tussen specialisten van over de hele wereld die zich bezighouden met de zeldzame ziekte bijnierschorskanker.

Wij wensen hen veel succes en zullen onze samenwerking met de universitaire dienst van de Ambassade van Frankrijk in Duitsland voortzetten, onder andere met het oog op de mogelijke organisatie van een driedelig wetenschappelijk symposium volgend jaar.

gepubliceerd op 16/04/2019

naar boven