Het aanhalen van de bilaterale banden (Rotterdam, 17 februari 2002)

Het staatsbezoek van de Franse president in februari 2000 was een belangrijke mijlpaal in het intensiveren van de bilaterale relaties tussen Nederland en Frankrijk.

Gezamenlijke verklaring tussen de Nederlandse Minister van Buitenlandse Handel, Gerrit Ybema en de Franse Minister van Buitenlandse Handel, François Huwart , Rotterdam, 17 februari 2002.

image 142 x 191 - JPEG

Dhr J-P Thuillier Handelsraad - Mevr A.Gazeau-Secret Ambassadeur van Frankrijk in Nederland.

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Handel, Gerrit Ybema, en de Franse Minister van Buitenlandse Handel, François Huwart, zijn in dat kader overeengekomen om de bilaterale banden nauwer aan te halen door de samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven te stimuleren, waarbij de aandacht specifiek op het MKB en het bevorderen van investeringen zal liggen. De heer Ybema heeft al bij diverse gelegenheden in het gezelschap van vertegenwoordigers van diverse sectoren van het MKB in Nederland werkbezoeken gebracht aan de regio’s Nord-Pas-de-Calais, Ile de France en Rhône-Alpes in Frankrijk. Tevens is door de Nederlandse overheid besloten om een economisch steunpunt voor bedrijven in Lille en Lyon op te zetten. Daar wordt samengewerkt met de plaatselijke Franse overheid, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en Franse bedrijven.

De heer Huwart heeft het initiatief genomen om, vergezeld van een belangrijke afvaardiging van het Franse MKB uit genoemde regio’s, waarin onder meer de spoorwegen, de sector vervoerssystemen, de textielindustrie, de sector medische apparatuur en de sector industriële processen zijn vertegenwoordigd, een werkbezoek aan Nederland te brengen. Tevens is door hem besloten om in Nederland een vestiging te openen van het onlangs opgerichte ‘Agence Française de L’Investissement International’ (AFII).

In deze context is door de twee bewindslieden besloten, als erkenning van het feit dat de verwevenheid tussen de economieën en markten van hun twee landen steeds verder toeneemt, om de samenwerkingsbanden nauwer aan te halen door de handel verder te bevorderen, investeringen over en weer te stimuleren en de toegang tot beide markten verder te vergemakkelijken.

Daartoe hebben beide Ministers het initiatief genomen tot een regelmatig bilateraal overleg (om en om in Frankrijk en Nederland). Dit overleg heeft tot doel een intensievere dialoog tussen de bedrijven van beide landen te faciliteren.

Getekend te Rotterdam, op 17 januari 2002

in tweevoud in de Nederlandse en Franse taal zijn de beide teksten gelijkelijk en authentiek.

Gerrit YBEMA François HUWART

Minister van Buitenlandse Handel Minister van Buitenlandse Handel

van het Koninkrijk der Nederlanden van de Franse Republiek

gepubliceerd op 27/09/2021

naar boven