Het bericht van de Ambassadeur - September 2014 [fr]

Chers amis,

Op 28 en 29 augustus vond de 22e ambassadeursconferentie plaats. Uit de mededelingen van de President van Frankrijk, de Premier en de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling kwamen vier belangrijke punten naar voren:

- De wil van de Franse autoriteiten door te gaan met de hervormingen die de macro-economische onevenwichtigheden weer in balans moeten brengen en de concurrentiekracht van de Franse bedrijven moeten stimuleren. Dat is met name de doelstelling die de President van Frankrijk bepaald heeft voor de nieuwe regering die op 26 augustus gevormd werd en onder leiding staat van Manuel Valls;

- De vastberadenheid van Frankrijk om, ter gelegenheid van de vernieuwing van de Europese instellingen, deze er van te overtuigen dat Frankrijk, nadat de verkiezingen van het Europees Parlement (22-25 mei) in verschillende landen de vertrouwenscrisis ten opzichte van het Europees project hebben benadrukt, groei en werkgelegenheid als absolute prioriteit stelt.

- De actieve betrokkenheid van Frankrijk binnen de internationale instellingen, in het bijzonder de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, om ernstige crisissituaties die de internationale vrede en veiligheid bedreigen te bestrijden, en de diepe overtuiging van een noodzakelijke en sterke betrokkenheid van de EU, zowel op het gebied van buitenlandse politiek als van defensie.

- De prioriteit die de ambassadeurs, in hun persoonlijk optreden en door het mobiliseren van alle spelers, moeten stellen aan economische diplomatie, met als doel onze exportactiviteiten te vergroten, meer buitenlandse investeringen aan te trekken en de toeristische aantrekkelijkheid van Frankrijk te verhogen (wetend dat de culturele en universitaire samenwerking op termijn aan al deze doelstellingen zal bijdragen).

En nu is de maand september aangebroken! Ik wens de leerlingen, ouders en onderwijzers, en al degenen die op vakantie zijn geweest, een goed nieuw schooljaar of hervatting van de werkzaamheden.
Voor mij is deze maand bijzonder, want op 6 september vertrek ik als ambassadeur in Den Haag. Het was een groot genoegen voor mij in Nederland te werken. Het officiële bezoek van de President van Frankrijk op 20 januari 2014 was de bekroning van alle inspanningen. Ook is er in drie jaar veel werk verricht op allerlei gebied, bilateraal en binnen de internationale organisaties. Ik wil u allen danken, Nederlanders, Fransen en burgers uit andere landen. Dankzij u is mijn taak heel boeiend geweest en door uw vaak hoge verwachtingen en aanstekelijk, soms kritisch, enthousiasme is veeleisendheid voor mij een dagelijkse doelstelling geworden.
Ik richt mijn beste wensen aan mijn opvolger Laurent Pic. Zijn kwaliteiten, deskundigheid, ervaring en openheid van geest maken het mogelijk om met uw steun ten volle te slagen in zijn functie.

Pierre Ménat

gepubliceerd op 12/09/2014

naar boven