Het buitenlandse beleid van Frankrijk [fr]

Het buitenlands beleid van Frankrijk berust op een eeuwenoude diplomatieke traditie en op enkele fundamentele principes: het recht van de volkeren op zelfbeschikking, naleving van de rechten van de mens en de democratische beginselen, handhaving van de rechtsstaat en samenwerking tussen de naties. In dit kader ijvert Frankrijk ervoor zijn nationale onafhankelijkheid te bewaren en tegelijkertijd te werken aan de versterking van de regionale en de internationale solidariteit.

Europese samenwerking

Sinds 1945 vormt de Europese samenwerking de kern van het buitenlands beleid van Frankrijk. Verscheidene belangrijke redenen daarvoor waren: het herstellen van de vrede en het waarborgen van de veiligheid van de staten, het bekrachtigen van de democratische regeringsvorm en het vormen van een geïntegreerde economische en monetaire ruimte die in staat is welvaart voor de Europese volkeren te verzekeren.

Sindsdien hebben generaal de Gaulle, de presidenten Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac en Sarkozy onophoudelijk gewerkt aan de concretisering en de ontwikkeling van dit Europese bouwwerk om er een economische macht en een gerespecteerde politieke entiteit van te maken.

Op 1 januari 2007 zijn er twee nieuwe landen tot de EU toegetreden, Roemenië en Bulgarije. Met haar 27 lidstaten vormt de Europese Unie de derde eenheid op aarde met 3 % van het landoppervlak, 7,6 % van het aantal inwoners en een kwart van de rijkdom in de wereld. Met een Bruto Binnenlands Produkt van 10.817 miljard euro overtreft de Unie de Verenigde Staten en Azië.

Internationale veiligheid

Op het gebied van veiligheid hebben de jaren van de koude oorlog alsmede de daarop volgende periode van instabiliteit grote verantwoordelijkheden gelegd bij alle democratische landen, waaronder Frankrijk. Frankrijk maakt deel uit van de Noordatlantische Verdrag Organisatie (NAVO), en is tevens lid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en het Eurokorps, waarin Frankrijk deelneemt met bijna 13.000 man.

Als een van de vijf kernmachten tot slot - samen met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Rusland en China - zorgt Frankrijk voor de instandhouding van zijn afschrikkingsmacht en de aanpassing ervan aan de nieuwe strategische werkelijkheid en wil het zijn defensie een Europese dimensie geven. Tegelijkertijd spant Frankrijk zich in voor een totaal verbod op kernproeven en zet zich in voor wapenbeheersing en ontwapening.

Optreden binnen de VN

De buitenlandse politiek van Frankrijk wordt gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen en principes van de Verenigde Naties. Sinds 1945 heeft Frankrijk deze organisatie dan ook gesteund en het staat met zijn financiële bijdrage op de vijfde plaats. In 2005 droeg het voor 81,36 miljoen euro bij aan het reguliere budget van de VN en voor 79,89 miljoen euro aan de gespecialiseerde VN-organisaties.

Als permanent lid van de Veiligheidsraad heeft Frankrijk rechtstreeks deelgenomen aan vele VN-vredesoperaties (in het Midden-Oosten, Cambodja, ex-Yougoslavië, Democratische Republiek Kongo, Ethiopië-Eritrea, Liberia, Ivoorkust, Haïti, Libanon enz.). De Franse bijdragen aan de vredesoperaties bereikten in 2006 een bedrag van 240 miljoen euro.

Frankrijk steunt tevens het ontwikkelingswerk van de VN, met name via de bijdragen en technische hulp die het geeft aan de belangrijkste programma’s die zich bezig houden met de strijd tegen de armoede (UNDP), de bescherming van het kind (Unicef) en de strijd tegen drugs (UNDCP).

Zie ook op deze website het artikel La politique française de dissuasion.

Meer informatie (in het Engels) op www.diplomatie.gouv.fr :
France and the world

gepubliceerd op 27/01/2014

naar boven