Het internetportaal "oui, je parle français dans mon entreprise" [fr]

Het internetportaal "oui, je parle français dans mon entreprise" (ja, ik spreek Frans op mijn werk), geeft u nuttige adressen en tips voor het gebruik van het Frans en andere talen tijdens internationale uitwisselingen tussen bedrijven.

oui, je parle français dans mon entreprise - JPEG

l) De Franse taal en meertaligheid binnen het bedrijf

Het spreken van Frans en andere talen is een actueel vraagstuk gezien het groeiend aantal internationale uitwisselingen tussen bedrijven in een meerpolige wereld.

Steeds meer instellingen, verenigingen en privébedrijven proberen een antwoord op deze nieuwe behoefte te geven. En steeds meer ondernemingen, zowel het MKB, als de multinationals, buigen zich over dit belangrijke vraagstuk voor bedrijven, na de allesoverheersing van het Engels.

Op 4 februari, tijdens een rondetafel, die was georganiseerd in het kader van de beurs «expo-langues », heeft het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken enkele van haar partners en de professionals uit deze sector bijeengebracht om ter gelegenheid van de officiële lancering van het internetportaal “Oui, je parle français dans mon entreprise” hierover in discussie te gaan.

2) Presentatie van "Oui, je parle français dans mon entreprise"

Het portaal in een initiatief van het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken, en is opgezet met de hulp van het Forum zakelijk Frans, de Kamer van Koophandel en Industrie van Parijs, en de Alliance Française.

De meertalige site (Frans, Engels, Duits, Spaans) is vooral opgezet voor Franse en buitenlandse bedrijven, en is onderverdeeld in vier grote rubrieken :

- "actualités", met alle nieuwtjes op het gebied van de Franse taal en meertaligheid op het werk, met de bevindingen en visies van de bedrijven ;

- "centres de langues et certifications". het bedrijf of de werknemer die belangstelling hebben in het leren van de Franse taal, kunnen onder deze rubriek de adressen en gegevens vinden van de culturele instellingen van het netwerk, evenals de te behalen officiële diploma’s ;

- "ressources en ligne et méthodes", geeft een keuze aan online methodes, leerboeken en verschillende nuttige internetadressen;
- "partenaires, institutions, organismes", met de namen van de grootste spelers (instellingen, stichtingen, nationaal of multilateraal) die zich inzetten voor het bevorderen van de Franse taal en meertaligheid in bedrijven.

http://www.ouijeparlefrancais.com

gepubliceerd op 03/08/2015

naar boven