Het open dataportaal van de Franse overheid "data.gouv.fr"

Op het centrale informatie-portaal van de Franse overheid www.data.gouv.fr is alle informatie te vinden die de overheid en de openbare instellingen ter beschikking stellen. Sinds zijn lancering op 5 december 2011 beschikt de site over 325.000 datasets afkomstig van 90 verschillende data producenten (overheid, ministeries, zelfstandige bestuursorganen, enz.). Dit platform zal voortdurend worden bijgehouden en aangevuld met nieuwe gegevens.

Via de open data site kan iedereen openbare overheidsgegevens vinden en hergebruiken.

Bedrijven, journalisten, onderzoekers, studenten en webmasters kunnen verschillende ruwe data in gemakkelijk toegankelijke formaten (xls, xml, csv, ...) raadplegen. Zij kunnen de gegevens samenvoegen, analyseren, of gebruiken om innovatieve toepassingen en diensten te creëren op web, mobiel of tablet, ten behoeve van de burger.

Enkele voorbeelden van beschikbare data op www.data.gouv.fr

- Uitgaven en inkomsten van de staat : het Ministerie van Begroting publiceert de details van de ontwerpbegroting van de staat voor 2012 per ministerie, per project en programma. Ook worden de netto verwachte belastinginkomsten in 2012 vermeld.

- Veiligheid op de weg : het Ministerie van Binnenlandse Zaken informeert over de plaatsen waar verkeersongevallen met letselschade hebben plaatsgevonden in Frankrijk en de overzeese gebiedsdelen, tussen 2005 en 2010, en verschaft over 2010 gedetailleerde gegevens betreffende alle verkeersongevallen in Frankrijk.

- Metingen van lucht- een waterkwaliteit: het Ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling, Transport en Huisvesting verschaft vele meetgegevens ten aanzien van de luchtkwaliteit (luchtverontreiniging door stof, benzeen, industriële uitstoot van verontreinigende stoffen) en de waterkwaliteit (grondwater, locaties van de afvalwaterzuiveringsinstallaties).

- Cultuurbezit : het Ministerie van Cultuur en Communicatie geeft een lijst van musea in Frankrijk, recente bezoekersaantallen, een lijst van historische monumenten, enz.

- INSEE statistieken: het Franse bureau voor de statistiek INSEE heeft nauw samengewerkt met Etalab om meteen bij de lancering van data.gouv.fr een belangrijke database aan te kunnen bieden, met ondermeer de resultaten van de volkstelling in 2008 en macro-economische gegevens.

Website: data.gouv.fr

gepubliceerd op 17/03/2022

naar boven