Het scheppen van werkgelegenheid in MKB-bedrijven is de prioriteit [fr]

De Franse premier Manuel Valls en minister Emmanuel Macron van Economische Zaken hebben op 9 juni 2015 een programma met 18 maatregelen gelanceerd om de werkgelegenheid in het Franse midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Deze nieuwe regels zullen uiterlijk op 1 juli worden ingevoerd.

De groeiende economie heeft tot nog toe geen impact op de relatief hoge werkloosheidcijfers in Frankrijk. De Franse overheid wil de MKB-bedrijven stimuleren meer arbeiders aan te nemen, omdat zij 99,8% van alle Franse ondernemingen vertegenwoordigen en omdat meer dan 50% van de Franse werknemers bij een MKB-bedrijf werkt. Premier Valls stelde dat Franse ondernemingen behoefte hebben aan vereenvoudiging en helderheid van de regels. “Als we de grootste economische kracht steunen, dat wil zeggen de MKB-bedrijven en zeer kleine ondernemingen, zal de economische groei de werkloosheid doen dalen”, volgens Valls.

Hieronder een korte samenvatting van de vijf belangrijkste maatregelen:

1. Bonus van 4000 euro voor in dienst nemen van eerste werknemer

Het is zeer belangrijk dat MKB-bedrijven meer mensen in dienst nemen. Om dit aantrekkelijk te maken, wordt een bonus van 4000 euro (verdeeld over twee jaar) uitgedeeld aan ieder bedrijf dat zijn eerste werknemer in dienst neemt. Dit geldt van 15 juni 2015 tot 15 juni 2016. 60000 van de 1,2 miljoen zeer kleine bedrijven zouden van deze bonus kunnen profiteren. Deze premie komt bovenop de al bestaande sociale premies en andere verlagingen van de belastingdruk voor werkgevers. Het gaat er hier vooral om de ondernemer te ondersteunen en te stimuleren iemand aan te nemen.

2. Onzekerheden over ontslagvergoeding wegnemen

Ondernemingen vrezen de hoge ontslagvergoedingen voor werknemers. Sinds 2008 zijn deze onzekerheden al ingeperkt, maar de werkgever is niet volledig ingedekt. Nu is er een plafond en een drempel voor deze vergoedingen.

Er wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf et de anciënniteit van de werknemer:

- Voor een onderneming met minder dan 20 werknemers in dienst zal de ontslagvergoeding tussen 2 en 6 maanden salaris zijn, het plafond is 12 maanden voor werknemers met 15 jaar anciënniteit en meer.

- Voor een onderneming met meer dan 20 werknemers in dienst zal de ontslagvergoeding tussen 4 en 12 maanden worden uitbetaald. Indien de werknemer 15 jaar of meer anciënniteit heeft, kan hij rekenen op een 20 maanden lange vergoeding.

Voor de grootste bedrijven, die tussen de 250 et 300 werknemers hebben, zullen het plafond en de drempel bepaald worden door een speciale parlementaire commissie die op dit moment het nieuwe wetsvoorstel voor groei, gelijkheid et activiteit van economische kansen bestudeert. In zeer ernstige gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van discriminatie of intimidatie, geldt dat andere bedragen vastgesteld kunnen worden.

3. Flexibelere arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer worden efficiënter gemaakt. Zo kunnen ondernemers werknemerscontracten voor bepaalde tijd nu tweemaal verlengen, in plaats van eenmaal, zolang de duur van 18 maanden niet overschreden wordt.

4. Het aantrekkelijk maken van het overschrijden van drempels

Kleine bedrijven aarzelen vaak alvorens de drempels van 11, 20 en 50 werknemers te overschrijden. De daarmee gepaard gaande verhoging van de sociale en fiscale lasten is voor hen in principe niet voordelig. Door de nieuwe maatregel hoeven de kleine bedrijven pas na drie jaar hun lasten aan te passen aan de nieuwe situatie.

5. Toegenomen sancties tegen fraude bij de terbeschikkingstelling van werknemers

Deze fraude verstoort de concurrentie voor degenen die zich wel aan de regels houden. Zowel voor de arbeider, die hiervan slachtoffer kan worden, als de MKB-bedrijven die op achterstand worden gezet. Frankrijk zet zich in om fraude op nationaal en Europees niveau te bestrijden. Premier Valls kondigde strengere controles en sancties aan. Als een bedrijf de papieren niet in orde heeft, wordt hij toch net zo hard gestraft als werkgevers en onderaannemers die opzettelijk fraude plegen. Frankrijk wil de Europese richtlijnen met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers herzien: “ Er is geen plaats voor ‘sociale dumping’ in de EU. We moeten nu in actie komen”.

gepubliceerd op 01/02/2016

naar boven