Het staatsbestel [fr]

De Grondwet van 4 oktober 1958 regelt het functionneren van de staatsinstellingen van de Vijfde Republiek. Deze is verscheidene malen herzien : de verkiezing van de Franse president via algemene rechtstreekse verkiezingen (1962), de invoering van een nieuwe titel inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leden van de regering (1993), de instelling van één enkele zittingsperiode voor het Parlement en uitbreiding van het referendum (1995), overgangsbepalingen t.a.v. Nieuw-Caledonië (1998), oprichting van de Economische en Monetaire Unie, gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot gekozen functies en erkenning van de rechtelijke bevoegdheid van het internationaal strafhof (1999), verkorting van de ambtstermijn van de president (2000), hervorming van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het staatshoofd, opname in de Grondwet van het verbod op de doodstraf, hervorming van de autonomie van Nieuw-Caledonië (2007).

- volledige tekst van de Grondwet in het Frans ;
- Engelse vertaling

De Constitutionele Raad

De Constitutionele Raad, bestaande uit negen leden, ziet er met name op toe dat de verkiezingen regelmatig verlopen en dat de organieke wetten, alsmede de aan hem voorgelegde wetten conform de grondwet zijn.
Internet : www.conseil-constitutionnel.fr

De President van de Franse Republiek

Palais de l'Elysée - JPEGDe President van de Franse Republiek is het staatshoofd en wordt via algemene rechtstreekse verkiezingen gekozen voor vijf jaar (de ambtsperiode is teruggebracht van 7 naar 5 jaar na het referendum van september 2000).

François Hollande, zevende president van de Ve Republiek, werd gekozen op 6 mei 2012.

De Franse president benoemt de Eerste Minister en, op diens voorstel, de leden van de regering (artikel 8 van de Grondwet). Hij zit de Raad van ministers voor, vaardigt wetten uit en is chef van het leger. Hij kan de Nationale Vergadering ontbinden en, in geval van ernstige crisis, beschikken over buitengewone bevoegdheden (artikel 16).
Zie ook:
De Franse verkiezingen
Website van de President: Elysee.fr

De Eerste Minister

Onder leiding van de Eerste Minister bepaalt de regering het landsbeleid en voert deze uit. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Parlement (artikel 20).
De Eerste Minister leidt de werkzaamheden van de regering en draagt zorg voor de uitvoering van de wetten (art. 21).
Zie ook:
Samenstelling van de Franse regering
Website van de Eerste minister

Het Parlement

Het Parlement bestaat uit twee kamers:
- de Nationale Vergadering (Assemblée Nationale) die via algemene rechtstreekse verkiezingen wordt gekozen voor 5 jaar.
- de Senaat, gekozen voor 6 jaar via algemene indirecte verkiezingen en om de drie jaar voor een derde vernieuwd.
Behalve hun controlerende functie ten aanzien van de regering, hebben de twee kamers tot taak het opstellen en aannemen van wetten. Bij gebrek aan overeenstemming, heeft de Nationale Vergadering een beslissende stem.

De Nationale Vergadering

De Nationale Vergadering heeft 577 leden.
Sinds de verkiezingen van juni 2012 zijn de zetels als volgt verdeeld :
- Groupe socialiste, républicain et citoyen: 279 (+ 16 apparentés)
- Groupe union pour un mouvement populaire: 185 (+ 11 apparentés)
- Groupe union pour des démocrates et indépendants: 29 (+ 0 apparentés)
- Groupe écologiste: 18 (+ 0 apparentés)
- Groupe gauche démocrate et républicaine: 15 (+ 0 apparentés)
- Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste: 15 (+ 0 apparentés)
- niet aangesloten bij een fractie: 9
Kijk voor de actuele samenstelling op : www.assemblee-nationale.fr

De Senaat

De Senaat telt 348 senatoren.
Zetelverdeling na de verkiezingen van september 2011:
- Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché : 141
- Groupe Union pour un Mouvement Populaire : 132
- Groupe de l’Union Centriste et Républicaine : 31
- Groupe communiste républicain et citoyen : 21
- Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen : 16
- Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe : 7
Kijk voor de actuele samenstelling op: www.senat.fr

Zie ook: Franse parlementsverkiezingen juni 2012

Volkslied, motto en vlag

le drapeau français - JPEGDe "Marseillaise", die in 1792 in Straatsburg werd gecomponeerd als "Strijdlied voor het Rijnleger", werd op 14 juli 1795 verheven tot nationaal volkslied.
Het devies van de Franse Republiek is "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap".
Voor de tekst van de Marseillaise klik hier.

De driekleur bleu-blanc-rouge is het officiële embleem van de Franse Republiek. In 1789 voegde La Fayette het wit - symbool van de monarchie - toe aan het rood-blauwe insigne van de Nationale Garde van Parijs.

gepubliceerd op 07/08/2020

naar boven