Het verdedigen van de Rechten van de Mens [fr]

Een belangrijk deel van het buitenlands beleid van Frankrijk is gewijd aan het bevorderen en beschermen van mensenrechten en democratische ontwikkelingsprocedures.

De Franse jurist René Cassin (Nobelprijs van de Vrede) was een van de eerste bemiddelaars voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Vandaag de dag speelt Frankrijk een actieve rol binnen de VN-Raad voor de Mensenrechten in Geneve. Het steunt er samen met zijn Europese partners resoluties met betrekking tot regio’s of landen waar deze rechten ernstig en systematisch worden geschonden en resoluties over thema’s als extreme armoede, kindsoldaten of gedwongen verdwijningen. Frankrijk pleit er ook voor de universele ratificatie van de conventies inzake de bescherming van de rechten van de mens, zoals bijvoorbeeld de conventie die in 2002 het Internationaal Strafhof heeft opgericht om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide te berechten. Het strijdt tegen straffeloosheid door bijvoorbeeld de werkzaamheden van het Strafhof te steunen om de Rode Khmers in Cambodja te berechten.

Binnen de Europese Unie wil Frankrijk aan het Handvest van de Grondrechten een juridische reikwijdte geven. Binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die is voortgevloeid uit de Helsinki-akkoorden van 1975, zorgt Frankrijk er op dezelfde manier voor dat de lidstaten, met name de landen in een overgangsfase van de USSR, hun beloftes waarmaken op het gebied van fundamentele vrijheden en democratische instellingen bijvoorbeeld door deel te nemen aan observatiemissies tijdens verkiezingen.

Daarnaast versterkt Frankrijk zijn eigen wetgeving op het gebied van mensenrechten (wet van 2004 tegen antisemitisme en racisme, oprichting in 2005 van de HALDE, Hoge Autoriteit voor de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid die direct door slachtoffers van discriminatie kan worden geraadpleegd).

gepubliceerd op 03/08/2009

naar boven