Huisvesting en ontvangst [fr]

Huisvesting

Als je deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, regelt de universiteit van bestemming meestal een kamer op de campus. Ga voor meer informatie hierover naar het Bureau Buitenland of de studie-coördinator van je universiteit in Nederland.

De kamers op zo’n cité universitaire kosten gemiddeld 140 tot 400 euros per maand. Om hiervoor in aanmerking te komen, kun je het beste richten tot de CROUS, de regionale vestigingen van het CNOUS, Centre National d’Oeuvres Universitaires et Scolaires: www.cnous.fr.

Het CNOUS beheert ook studio’s, kleine eenkamerappartementjes, die zo’n 200 à 300 euros aan huur kosten. De kosten voor gas, water en licht zijn meestal bij de prijs inbegrepen.

Natuurlijk kun je ook proberen zelf een kamer te zoeken in plaatselijke krantjes of op het prikbord van de universiteit.

Buitenlandse studenten uit de EU hebben recht op huursubsidie. De hoogte hiervan is afhankelijk van de huur en het inkomen. Richt je voor meer informatie tot de CAF, de Caisse d’Allocations Familiales: www.caf.fr.

Ontvangst

Tot slot nog even een opmerking voor studenten die op eigen initiatief en kosten naar Frankrijk gaan om daar te studeren. De 28 regionale afdelingen van het CNOUS verzorgen de opvang van buitenlandse studenten. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het vinden van onderdak of een bijbaantje en het afsluiten van een verzekering. Voor meer informatie volgt hier het adres :

www.cnous.fr

Ook voor studenten die een beurs ontvangen van de Franse regering kan het CNOUS erg handig zijn. Zo kun je je door hen bijvoorbeeld gratis van het vliegveld laten afhalen en kunnen zij je helpen wanneer je moeilijkheden ondervindt bij het regelen van bepaalde zaken.

Alle studenten - niet alleen degenen die een beurs ontvangen - kunnen voor dit soort hulp ook terecht bij het instituut CampusFrance (zij het niet gratis):

- Agence CampusFrance
28 rue de la Grange aux Belles
75010 Parijs
Frankrijk
Tel : +31 1.40.40.58.58
web: www.campusfrance.org

Normaal gesproken regelt het bureau buitenland van de universiteiten ook de opvang van hun studenten.

Dossiers van de CIDJ:
- Comment louer un logement
- Les foyers et résidences pour étudiants

gepubliceerd op 23/12/2015

naar boven