In Frankrijk investeren [fr]

JPEG

het handelsbureau Business France in Amsterdam laat Nederlandse bedrijven de voordelen van een vestiging/investering in Frankrijk zien en begeleidt de bedrijven met hun ontwikkeling en activiteiten in Frankrijk.

Taak van het handelsbureau Business France:

Het handelsbureau Business France in Amsterdam laat Nederlandse bedrijven de voordelen van een vestiging/investering in Frankrijk zien en helpt de bedrijven met hun ontwikkeling en activiteiten in Frankrijk.

Het agentschap heeft vooral als taak de contacten met de overheidsinstellingen en de lagere overheden (gemeenten, departementen), ontwikkelingsagentschappen, en dienstverlenende bedrijven te coördineren om het de bedrijven makkelijker te maken.

Het handelsbureau Business France helpt tot in de details bij elke etappe, vanaf de eerste marktverkenning tot de concretisering van het project, en blijft deze oplettend volgen. Deze dienst is gratis en strikt vertrouwelijk.

Het handelsbureau Business France zet zich in voor Nederlandse bedrijven

Informatie

Het handelsbureau Business France geeft de nodige informatie over alle elementen van de investering:

- economische, juridische en fiscale context
- toegangsvoorwaarden tot de markt
- arbeidskosten en productiviteit
- technologisch en wetenschappelijk milieu
- arbeidsrecht
- Steun van de overheid en de regio, aanvullende financieringen etc.

Raad en begeleiding

Naar gelang de specificiteit van het bedrijf op het gebied van strategie, bedrijfstak en personeel, zoeken de adviseurs van het handelsbureau Business Francehet beste aanbod in Frankrijk. Zij bezoeken samen met de investeerder de meest geschikte plekken en bemiddelen tijdens de officiële en technische contacten.

Overheidssteun

Samen met de betrokken overheidsdiensten en de territoriale partners stelt het handelsbureau Business France een dossier samen voor het aanvragen van financiële steun voor het project en geeft de investeerders meer inzicht voor wat betreft de fiscale aspecten. Het agentschap organiseert de nodige contacten met de betrokken lokale autoriteiten, overheidsinstanties of belangrijke personen uit de privaatsector.

Contact

- Olivier BOUILLE – Adviseur
- Mathilde BIDEAUX - Adviseur

Consulat Général de France

Business France

De Boelelaan 7

NL-1083 HJ AMSTERDAM
Tel: + 31 (0)20 794 19 63
Mail: amsterdam@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
www.welcometofrance.com

gepubliceerd op 22/02/2019

naar boven