Initiative franco-néerlandaise [fr]

Het Initiative franco-néerlandaise (voormalig Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, opgericht in 2003), heeft als doel de bilaterale relaties te verstevigen door de associatie van burgers en het bedrijfsleven.

Jean-Marc Janaillac, de Franse CEO van Air-France-KLM, werd in 2015 vicevoorzitter van de IFN, samen met de Nederlandse academica Pauline Meurs, die werkzaam is op de universiteit van Rotterdam en in de senaat heeft gezeten voor de PvdA. De hoofdactiviteit van het Initiative franco-néerlandaise is het op bilateraal niveau uitwisselen tussen bedrijven, over nieuwe technologieën, innovatie of integratie.

De speerpuntactiviteiten van de samenwerkingsraad, de Erasmus-Descartes Conferenties en de Jong Talent ontmoetingen, worden afwisselend in Frankrijk en Nederland gehouden, om de bilaterale betrekkingen te intensiveren en zichtbaarder te maken. In dit kader nemen de Franse en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken, die samen het Initiative franco-néerlandaise voorzitten, jaarlijks deel aan de seminairs over Europese kwesties.


Afgelopen evenementen georganiseerd in het kader van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad

Plenaire vergadering van de SWR op 14 februari 2012 in Parijs

- Colloquium over de gevolgen van de schuldencrisis in Europa
De vergadering in Parijs, voorgezeten door de twee Ministers van Buitenlandse Zaken Alain Juppé en Uri Rosenthal, stond in het teken van de schuldencrisis in Europa, onderwerp van een colloquium met de titel “De gevolgen van de crisis voor Europa en de Europese instellingen”, georganiseerd door de twee vice-voorzitters van de raad, dhr Christian de Boissieu, Vice-voorzitter van het Raadgevend Economisch Orgaan, en dhr Jaap de Hoop Scheffer, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, oud-Secretaris-Generaal van de NAVO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden.

Aan dit colloquium namen vele deskundigen uit beide landen deel. Sprekers waren ondermeer dhr Jean Pisani-Ferry van het Instituut Bruegel, dhr Jean-Dominique Giuliani, president van de Fondation Schuman, dhr Tom de Bruijn, lid van de Nederlandse Raad van State en voormalig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie en professor Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg.

- Activiteitenprogramma 2012 van de SWR
Tijdens de plenaire vergadering werd het activiteitenprogramma van de SWR voor 2012 besproken, met name de aanstaande bijeenkomst van Jong Talent op 10 en 11 oktober a.s. in Wageningen met als thema de voedselvoorziening van onze planeet, en de 10e Erasmus-Descartes conferentie aangaande duurzame landbouw die in november 2012 in Parijs gehouden zal worden. Van 11 t/m 14 april vindt het Frans-Nederlandse Film&Science Festival plaats in het Science Center NEMO in Amsterdam.

- Onderhoud tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken
In de marge van de SWR had dhr Alain Juppé, Minister van staat, Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, een onderhoud met dhr Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Nederland, waarbij kwesties aangaande de Europese Unie en de internationale actualiteit, met name Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Syrië en Iran, alsmede de Sahel, aan de orde kwamen.


Activiteiten in 2011

Verschillende Frans-Nederlandse seminars: het activiteitenprogramma voor 2011 was gericht op verschillende sectoren die essentieel zijn voor de Nederlands-Franse relatie. Op 11 januari werd op het Instituut Clingendael een seminar gehouden rond het thema energie. Op 26 mei vond op de Residentie van Frankrijk een seminar plaats over de kosten van de gezondheidszorg, in aanwezigheid van Franse ziekenhuisdirecteuren die naar Nederland waren gekomen om hun Nederlandse collega’s te ontmoeten. Op 15 juni werd, eveneens op de Franse Residentie in Den Haag, een seminar georganiseerd over de situatie van het onderwijs van de Franse taal. Een seminar over de juridische erfenis van Napoleon in Nederland stond op het programma van het Institut français in Amsterdam op 10 oktober.
De juridische erfenis van Napoleon in Nederland

- 9e Erasmus-Descartes conferentie "Leven met water" (Amsterdam, 17-18 november 2011)
De 9e Erasmus-Descartes Conferentie werd in Amsterdam gehouden op 17 en 18 november. Thema van de conferentie, die werd georganiseerd door het Institut français en de Ambassade van Frankrijk in Nederland, was ’water’. Van deze ontmoeting werd tevens gebruik gemaakt om het 6e Wereldwaterforum in Marseille in 2012 onder de aandacht te brengen van de vele aanwezige prominenten.
Resultaat van de 9e Erasmus-Descartes conferentie "Leven met water"


Activiteiten in 2010

- Bijeenkomst van Jong Talent 2010
Op 17 en 18 juni vond in Lyon de derde ontmoeting van Jong Talent plaats, gewijd aan de gezondheidszorg in Europa, onderverdeeld in drie onderwerpen: ethische kwesties, preventie en kosten van de gezondheidszorg. Op 3 november 2010 werden de conclusies van deze ontmoeting gepresenteerd op de Residentie van Frankrijk. Het debat richtte zich in het bijzonder op kwesties aangaande het levenseinde. De heer Han Noten, Eerste Kamerlid voor de PvdA, was als spreker uitgenodigd, gevolgd door Lucas Morin, jong Frans talent.

Conclusies van de ontmoeting Jong Talent: http://frnl.nl/documents/101029%20Version%20def%20FRNL.pdf

- 8e Erasmus-Descartes conferentie
De jaarlijkse Erasmus-Descartes conferentie vond plaats in Parijs op 18 en 19 november met als thema ’Architecten en sociale verandering in Frankrijk en Nederland’ en werd georganiseerd door het Nederlands Instituut. Een tiental vooraanstaande architecten en andere specialisten uit beide landen namen aan de conferentie deel (o.a. Marten Kloos, Winy Maas, Francis Rambert, Janny Rodermond).

- De Nederlandse leden van de Samenwerkingsraad
- De Franse leden van de Samenwerkingsraad

maart 2012

gepubliceerd op 04/09/2017

naar boven