Installering van de Hoge Raad voor de Wetenschap en de Technologie (HCST) door de Franse president Chirac [fr]

De Hoge Raad voor de Wetenschap en de Technologie, die ressorteert onder de President van de Republiek, bestaat uit ten hoogste 20 leden die aangesteld zijn wegens hun bekwaamheid op wetenschappelijk en technologisch gebied. De Raad heeft de taak de President en de Regering te informeren over alle kwesties betreffende de grote beleidslijnen ten aanzien van onderzoek, technologieoverdracht en innovatie.

JPEG

Het Franse staatshoofd tijdens de installering van de Hoge Raad voor de Wetenschap en de Technologie (HCST):

«Wetenschap en vooruitgang van de mensheid zijn duidelijk onlosmakelijk verbonden. De wetenschap is een van de meest nobele uitingen van onze vrijheid. Wetenschap is ook de motor van de menselijke vooruitgang. Wij zijn vandaag de dag betrokken in een wereldwijde strijd voor de suprematie op wetenschappelijk en technologisch gebied. Onze groei, onze werkgelegenheid en onze plaats zijn afhankelijk van ons vermogen deze strijd aan te gaan.

Investeren in de wetenschap is voor Frankrijk en voor Europa echt een zaak van overleven.
Geplaatst tegenover de grote ontwikkelde landen en de opkomende economische grootmachten, en geconfronteerd met de bedreigingen voor milieu en gezondheid en met het voorziene opraken van de fossiele brandstoffen, moeten we voor onze toekomst de weg kiezen van intelligentie, verbeelding en durf.»

- De volledige toespraak
- Video (wmv) / mov

gepubliceerd op 17/06/2015

naar boven