Instelling van een evaluatiemechanisme voor het verdrag van Palermo tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (19 oktober 2018) [fr]

Frankrijk prijst de instelling van een evaluatiemechanisme voor het verdrag van Palermo tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, dankzij de unanieme aanname van een door Frankrijk, Italië en Costa Rica aangedragen resolutie door de staten die partij zijn bij het verdrag.

Dit mechanisme zal de vorm aannemen van een peerreview, waarbij best practices worden vastgesteld voor de uitvoering van het verdrag van Palermo en de bijbehorende protocollen inzake de bestrijding van mensenhandel, de smokkel van migranten en de handel in vuurwapens.

Na tien jaar lang te hebben onderhandeld, benadrukt de instelling van dit mechanisme de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om de georganiseerde misdaad op een doeltreffendere wijze te bestrijden met behulp van het maatschappelijk middenveld.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 25/10/2018

naar boven