Instellingen [fr]

ENIC-NARIC en het onderwijsdistrict: om een verklaring te verkrijgen van het studieniveau.

De ENIC-NARIC Frankrijk, informatiecentrum voor erkenning van diploma’s voor universiteiten en bedrijven, geeft, in samenwerking met de onderwijsdistricten, verklaringen van het behaalde studieniveau voor buitenlanders.

Indien u in Nederland woont, neem contact op met:
ENIC-NARIC
Internationaal centrum voor pedagogische studies
Contact: enic-naric@ciep.fr

Indien u in Frankrijk woont, neem contact op met uw rectorat. De lijst met rectorats kunt hier
vinden.

Nuffic: voor een “diploma description”

Dit Engelstalig document geeft een omschrijving van uw Nederlands diploma. Er staat tevens in algemene termen beschreven met welk Frans diploma het kan worden vergeleken. Het document wordt uitgegeven door het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs).

www.ep-nuffic.nl

Informatie Beheer Groep voor het legaliseren van een Nederlands diploma

Enkel een document dat uitgegeven is door een daartoe bevoegde persoon of instelling kan worden gelegaliseerd. De legalisatie van een document door de Nederlandse autoriteiten maakt het de Franse autoriteiten mogelijk zeker te zijn van de wettelijke waarde van het diploma. Legalisatie is echter geen garantie voor erkenning door een Franse universiteit.

Informatie Dienst Uitvoering Onderwijs
afdeling Diplomawaardering
ks.dw@ib-groep.nl
https://duo.nl

gepubliceerd op 23/12/2015

naar boven