Internationaal Strafhof - Vergadering van staten die partij zijn bij het Hof

Op 28 november 2005 werd de vierde sessie van de Vergadering van deelstaten geopend onder het voorzitterschap van dhr. Bruno Stagno Ugarte, permanent vertegenwoordiger van Costa Rica bij de Verenigde Naties in New-York, Deze heeft de Prins Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein bedankt voor zijn voorafgaand mandaat en legde de nadruk op “de belofte van universaliteit”. Een belofte die het Hof als neutrale en onpartijdige organisatie vanaf het begin van haar bestaan op de voorgrond plaatst.

Mr. Stagno Ugarte heeft met een warm onthaal het feit begroet dat Mexico de overeenkomsten van het Statuut van Rome heeft geratificeerd en hiermee het honderdste land is dat zich hierbij heeft aangesloten. Met verwijzing naar de arrestatiebevelen van het Hof in Oeganda verklaarde hij dat de rol van het Hof, dat ernaar streeft om vrede en gerechtigheid te bevorderen, sinds de laatste bijeenkomst nog belangrijker geworden is. De voorzitter bedankte eveneens de niet-gouvermentele organisaties voor hun steun aan het Hof.

Als voorzitter van de bestuursraad van het speciale bestemmingsfonds voor slachtoffers nam mevr. Simone Veil vervolgens het woord. Zij legde de nadruk op de urgentie en zei dat het belangrijk was dat het Reglement van het slachtofferhulpfonds tijdens deze sessie zou worden aangenomen. Mevr. Veil onderstreepte dat de slachtoffers een duidelijk signaal moesten ontvangen, dat zij, zeven jaar na de Conferentie van Rome, een prioriteit zijn voor de Vergadering van de staten die partij zijn (de volledige tekst van de toespraak van mevr. Veil).

Tijdens deze vierde sessie werden de volgende voorstellen aangenomen:
- het reglement voor het speciale bestemmingsfonds voor slachtoffers;
- de professionele Gedragscode voor raadgevers voor het Internationaal Strafhof;
- het budget 2006 van het Hof;
- instelling van een verbindingskantoor van het Hof in New-York.

Op 3 december, dag waarop de sessie gesloten werd, heeft de ambassadeur van Frankrijk een toespraak gehouden waarin hij verklaarde met name tevreden te zijn met de aanname van het reglement voor het fonds ten gunste van slachtoffers en merkte onder meer op dat het fonds nu een realiteit werd voor de slachtoffers van misdaden die onder de bevoegdheid van het Hof vallen. (Volledige tekst van de toespraak)

Alle documenten over deze vierde sessie van de staten die partij zijn, zullen in principe over vijftien dagen op de site van het internationaal strafhof beschikbaar zijn op het Franstalig gedeelte.

gepubliceerd op 14/02/2022

naar boven