Internationale Dag van de Persvrijheid (3 mei 2019) [fr]

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid bevestigt Frankrijk opnieuw zijn voortdurende en vastberaden inzet voor de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten in de hele wereld.

Frankrijk wijst er nogmaals op dat een vrije, onafhankelijke en pluriforme pers van essentieel belang is voor het goed functioneren van democratieën en eert de journalisten die zijn vermoord, gemarteld, gevangengezet of bedreigd vanwege hun inzet voor het recht op betrouwbare informatie.

Terwijl de persvrijheid en de veiligheid van journalisten overal ter wereld in toenemende mate worden geschonden en de pers wordt geconfronteerd met de uitdaging van - vooral online - desinformatie die het werk van journalisten m.b.t. het vaststellen en de verificatie van feiten ondermijnt, is er meer steun nodig van staten voor het recht op betrouwbare en geverifieerde informatie. Op dit gebied, dat raakt aan de beginselen van onze democratie zelf, kunnen publieke actoren alleen niet zorgen voor een definitieve oplossing. Het is ook aan het maatschappelijk middenveld om "antilichamen" te ontwikkelen om onze collectieve veerkracht te waarborgen, zoals Jean-Yves Le Drian in herinnering bracht tijdens de conferentie “Civil societies, media and public authorities: Democracies facing the manipulation of information”, in april 2018. In dit verband is Frankrijk verheugd over het "Journalism Trust Initiative", een initiatief dat werd gelanceerd door Verslaggevers zonder grenzen en de partners van deze organisatie, en dat als doel heeft een zelfreguleringssysteem op te zetten dat garanties biedt voor transparantie en verificatie van informatie.

In dit verband is Frankrijk van plan zich als volgt in te zetten:

- In het kader van het Franse voorzitterschap van de G7 en daarbuiten steunt Frankrijk, in overeenstemming met de inzet van de president van de republiek, het "Internationaal partnerschap voor informatie en democratie", dat werd gelanceerd op initiatief van Verslaggevers zonder grenzen en de onafhankelijke internationale Commissie voor informatie en democratie, en waarop met instemming werd gereageerd in een gezamenlijke verklaring van een twaalftal staatshoofden en regeringsleiders tijdens het Vredesforum van Parijs op 11 november.

- Frankrijk zal de veiligheid van journalisten en de bevordering van de persvrijheid blijven aanmerken als een van de prioriteiten van de Franse internationale mensenrechtenstrategie.

Bron : https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 06/05/2019

naar boven