Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) [fr]

Ter gelegenheid van de 40ste internationale vrouwendag organiseren Jean-Marc Ayrault, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling, en Laurence Rossignol, minister van Gezin, Jeugd en Rechten van de Vrouw, gezamenlijk een bijeenkomst op het Quai d’Orsay, waarbij vooraanstaande figuren die zich inzetten voor vrouwenrechten aanwezig zullen zijn.

Tijdens de bijeenkomst, die zal worden afgesloten door de president van de Republiek, zal de “Serment de Paris”, worden gepresenteerd, een tekst die de internationale gemeenschap oproept zich opnieuw te mobiliseren ten behoeve van vrouwenrechten, in een context waarin vrouwen nog altijd, overal ter wereld, het slachtoffer zijn van seksueel, fysiek of psychologisch geweld.

Frankrijk verdedigt de rechten, autonomie en participatie van vrouwen op alle verantwoordelijkheidsniveaus. Het strijdt tegen alle vormen van geweld tegen hen. Frankrijk is gemobiliseerd voor de uitvoering van de agenda "Vrouwen, vrede en veiligheid" van de VN-Veiligheidsraad. Het ondersteunt ook degenen die zich inzetten tegen gender-gerelateerd geweld op school. Frankrijk voert de "gender en ontwikkeling"-strategie voor de periode 2013-2017 uit, die beoogt de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op te nemen in al het internationale solidariteits- en ontwikkelingsbeleid.

- Zie ook: communiqué technique

gepubliceerd op 06/03/2017

naar boven