Internationale coalitie tegen IS: deskundigenbijeenkomst op hoog niveau op het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (25 juni 2019) [fr]

NEDERLANDSE TEKST

Bijeenkomst van de directeuren Politieke Zaken

Op 25 juni 2019 vond in Parijs een bijeenkomst op hoog niveau plaats waar deskundigen van ministeries van Buitenlandse Zaken van een dertigtal landen dat lid is van de Internationale coalitie tegen IS, en van drie uitgenodigde landen (Sri Lanka, Burkina Faso en Mali) bij aanwezig waren. Vandaag de dag zijn 80 landen en internationale organisaties aangesloten bij de coalitie tegen IS, die in de zomer van 2014 werd opgericht met als doel om een einde te maken aan de terroristische plannen van IS en aan zijn invloed in een gebied van meer dan 110.000 km² tussen Irak en Syrië. De coalitie treedt op met militaire middelen (operatie Inherent Resolve), maar houdt zich ook bezig met tegenpropaganda, de strijd tegen financiering van terrorisme, de strijd tegen buitenlandse terroristische strijders en de hulp bij stabilisatie en wederopbouw van bevrijde gebieden.

Het was de eerste bijeenkomst op hoog niveau van de coalitie sinds de val van het laatste terroristische bolwerk in het Syrische Baghouz op 23 maart 2019, die het einde betekende van IS als territoriale entiteit in de Levant na meer dan vier jaar van gezamenlijke inspanningen met de steun van onze lokale partners in Irak en Syrië. De dreiging die de terroristische groepering vormt voor de internationale veiligheid is echter niet verdwenen. Het einde van de territoriale controle van IS is slechts een stap in de richting van de duurzame en volledige nederlaag van de terroristische organisatie. IS probeert zich te herstructureren in ondergrondse cellen in Irak en Syrië en in een regionaal netwerk van terroristische strijders, waarmee IS van plan is om de bevolking en de lokale autoriteiten tot ver buiten de Levant te blijven aanvallen.

In het licht van deze veranderende maar blijvende dreiging is het essentieel dat de coalitie haar algehele inspanningen tegen de terroristische groepering blijft voortzetten. De coalitie blijft een van de belangrijkste actiekaders voor de internationale inspanningen tegen IS: een alomvattend en doeltreffend format. De aanzienlijke successen die sinds 2014 zijn geboekt en de expertise die is opgebouwd, pleiten voor een versterking van deze structuur, die speciaal is aangepast aan de uitdagingen van de nieuwe fase in de uitroeiing van de terroristische groepering.

Door de bijeenkomst van directeuren Politieke Zaken van de coalitie in Parijs te organiseren, toont Frankrijk zijn vastberadenheid om samen met zijn internationale partners op te treden om volledig en definitief een einde te maken aan de dreiging van IS. Frankrijk zet zich binnen de coalitie op militair vlak in middels operatie Chammal in Irak en Syrie, waar het de lokale strijdkrachten die zich inzetten voor de strijd tegen de terroristische groepering steunt en opleidt. Sinds 2018 heeft Frankrijk ook zijn financiële bijdrage verhoogd voor humanitaire hulp en voor de stabilisatie van gebieden in Syrië die bevrijd zijn van IS.

Meer informatie (in het Engels): www.diplomatie.gouv.fr

ENGLISH TEXT

Global Coalition Against Daesh: high-level experts meeting at the Ministry for Europe and Foreign Affairs (25 June 2019)

France is hosting a high-level meeting for experts from foreign ministries of some 30 member countries of the Global Coalition Against Daesh together with three invited countries (Sri Lanka, Burkina Faso and Mali) in Paris on 25 June 2019.

Political Directors Meeting

The Global Coalition against Daesh was created in summer 2014 with the aim of putting an end to Daesh’s terrorist plans and its stranglehold on an area of over 110,000 km² across Iraq and Syria. Some 80 countries and international organizations have since joined. It takes military action, such as Operation Inherent Resolve, but also works on counter-propaganda, fighting against the financing of terrorism, fighting foreign terrorist combatants and helping to stabilize and rebuild freed areas.

This meeting is the Coalition’s first high-level meeting since the fall of the last terrorist stronghold of Baghouz in Syria on 23 March 2019, which marked the end of Daesh’s presence in the Levant after over four years of joint efforts with the support of our local partners in Iraq and Syria. The threat that the terrorist group poses to international security has not, however, disappeared. The end of Daesh’s territorial control is just one step on the way to the long-term and complete defeat of the terrorist organization. Daesh is trying to rebuild around clandestine units in Iraq and Syria and a regional network of terrorist fighters through which it intends to continue attacking populations and local authorities far beyond the Levant.

The Coalition must continue its global action against the terrorist group in view of this changing but sustained threat. The Coalition remains one of the major frameworks for action within the international efforts against Daesh. It is an inclusive and effective format. There have been significant successes since 2014 and the Coalition has gathered genuine expertise, leading us to believe that we should enhance this structure which is particularly adapted to the challenges of this new phase towards eradicating terrorist group.

By hosting the Political Directors meeting in Paris, France is demonstrating its determination to act with its international partners to completely and permanently eliminate the threat from Daesh. France is militarily involved within the Coalition. It runs support and training activities for local forces involved in combatting the terrorist group as part of Operation Chammal in Iraq and Syria. Since 2018, France has also stepped up its financial contribution to humanitarian assistance and the stabilization of territories freed from Daesh in Syria.

Source: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 27/06/2019

naar boven