Internationale conferentie over slachtoffers van gewelddadigheden in het Midden-Oosten om etnische en religieuze redenen (Paris, 8 september 2015) [fr]

Laurent Fabius heeft samen met zijn Jordaanse ambtgenoot op 8 september een vergadering voorgezeten over slachtoffers van etnische en religieuze vervolging in het Midden-Oosten. De vergadering werd geopend door de president van Frankrijk.

JPEG

Deze ministeriële conferentie bracht zestig delegaties bijeen en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Europese Unie en internationale organisaties. Na de vergadering van de VN-Veiligheidsraad van 27 maart, had deze ontmoeting als doel concrete maatregelen te bespreken die een antwoord moeten geven op alle aspecten van de situatie waarin slachtoffers zich bevinden van etnische en religieuze vervolging in het Midden-Oosten, zoals:

- het beantwoorden van de behoeften van bevolkingsgroepen die in gevaar verkeren en het voorbereiden en faciliteren van een duurzame en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen;
- het vinden van politieke oplossingen, met inachtneming van de rechten van de mens en behoud van de culturele en religieuze diversiteit in het Midden-Oosten;
- een einde maken aan de straffeloosheid van degenen die misdaden hebben begaan tegen bevolkingsgroepen om etnische redenen of uit religieuze overtuiging en die in sommige gevallen gelijkstaan met oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid.

Zoals aangekondigd in New York op 27 maart, is na afloop van de vergadering een actieplan aangenomen.

Lees meer (in het Frans)

Conclusies (in het Frans)

Co-Chairs’ Conclusions (in het Engels) :

PDF - 49.6 kB
(PDF - 49.6 kB)

Paris Action plan (in het Engels) :

PDF - 87.7 kB
(PDF - 87.7 kB)

gepubliceerd op 14/11/2015

naar boven