Internationale dag tegen kernproeven (29 augustus 2017): Frankrijk zet zich in voor het verbod op kernproeven [fr]

Frankrijk benadrukt opnieuw de urgentie en het belang van het verbieden van kernexplosies, zoals voorzien in het Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT). Frankrijk was, samen met het Verenigd Koninkrijk, de eerste over kernwapens beschikkende staat, die de CTBT in 1996 ondertekende en in 1998 bekrachtigde. Voor Frankrijk is het verbod op kernproeven één van de topprioriteiten ten behoeve van nucleaire ontwapening.

Frankrijk nodigt alle staten die de CTBT niet hebben ondertekend of bekrachtigd uit om dit zo spoedig mogelijk te doen, om zo bij te dragen aan internationale vrede en veiligheid, in overeenstemming met resolutie 2310 van de VN-Veiligheidsraad, die op 23 september 2016 is aangenomen.

Frankrijk is actief betrokken bij nucleaire ontwapening:

- Frankrijk was de eerste staat die besloot om zijn installaties voor de productie van splijtstoffen voor kernwapens te sluiten en te ontmantelen;
- Frankrijk is de enige over kernwapens beschikkende staat die zijn kernproefterrein op een transparante manier heeft ontmanteld;
- Het is de enige staat die zijn nucleaire grond-grondraketten heeft ontmanteld;
- Het is de enige staat die zijn voorraad onderzeese ballistische rakketten vrijwillig met een derde heeft teruggebracht;
- Frankrijk heeft het aantal kernwapens, raketten en vliegtuigen in zijn nucleaire luchtmacht met een derde teruggebracht.

gepubliceerd op 31/08/2017

naar boven