Internationale dag voor de uitbanning van onbestrafte misdaden tegen journalisten (2 november 2018) [fr]

De verdediging van de persvrijheid en van de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van journalisten en de strijd tegen de straffeloosheid van degenen die inbreuk maken op deze fundamentele rechten zijn prioriteiten van het buitenlands beleid van Frankrijk. Op initiatief van Frankrijk werd 2 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag tegen de straffeloosheid van misdaden tegen journalisten.

Frankrijk zet zich meer dan ooit in voor de bescherming van journalisten om een gunstig werkklimaat te bevorderen en om een einde te maken aan de straffeloosheid van misdaden tegen hen. Nathalie Loiseau, Franse minister onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Europese Zaken, herinnerde aan het volgende: “Geen enkele regio ter wereld is gespaard gebleven. In één jaar tijd zijn er in Europa twee journalisten vermoord: Daphne Caruana Galizia en Jan Kuciak. We willen dat deze onderzoeken, evenals het onderzoek naar de moord op Jamal Khashoggi, kunnen worden afgerond en dat de verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht.”

Frankrijk benadrukt bij de Verenigde Naties de dringende noodzaak van de volledige en operationele tenuitvoerlegging van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van journalisten in gewapende conflicten. Frankrijk steunt samen met de 19 landen van de “Group of Friends fort he Protection of Journalists” die het in New York voorzit, de inspanningen van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om de bescherming van journalisten ter plaatse te verbeteren. Frankrijk steunt de aanstelling van een speciale vertegenwoordiger bij de Secretaris-Generaal van de VN voor de bescherming van journalisten.

De verscheidenheid van de media, het recht om te informeren of geïnformeerd te worden en de mogelijkheid om kritische standpunten naar voren te brengen, is essentieel voor een democratisch debat. Journalisten en al het mediapersoneel dragen door hun veeleisende professionalisme bij aan de verdediging van deze fundamentele vrijheden.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 26/11/2018

naar boven