Internationale gedecentraliseerde samenwerking: "Nieuwe aanpak... Nieuwe ambities" [fr]

“In het kader van de internationale gedecentraliseerde samenwerking hebben 5.000 Franse lagere overheden een partnerschap met 10.000 buitenlandse lagere overheden in 141 verschillende landen, voor een bedrag van 230 miljoen euro. Er is een aantal maatregelen genomen waarmee de gedecentraliseerde samenwerking (een instrument dat de effecten van diplomatie verveelvoudigt) volledig wordt erkend. Deze maatregelen garanderen bijvoorbeeld de financiering ervan en zorgen ervoor dat er rekening wordt gehouden met de prioriteiten van het Franse buitenlandbeleid.” [Fragment uit de toespraak van de minister van Buitenlandse zaken Laurent Fabius, uitgesproken door de gedelegeerd minister van Buitenlandse zaken belast met Ontwikkelingssamenwerking, Pascal Canfin, tijdens de plenaire vergadering van de Nationale Commissie voor gedecentraliseerde samenwerking die plaatsvond op 29 januari 2013]

Meer informatie:

- Verslag van de vergadering van de Commission nationale de la coopération décentralisée (Paris, 29 janvier 2013)

Op 23 januari 2013 werd aan de minister van Buitenlandse zaken een rapport overhandigd met 40 voorstellen om een nieuwe impuls te geven aan de gedecentraliseerde samenwerking, getiteld "40 Propositions pour un élan nouveau de l’action extérieur de l’action décentralisée". Naar aanleiding hiervan heeft Pascal Canfin nieuwe prioriteiten aangekondigd voor de lagere overheden, onder andere de thema’s “gender” en “duurzame ontwikkeling”. Tevens deed hij een oproep aan projectorganisaties die een coördinerende rol spelen in de regio bij internationale activiteiten van lokale overheden en verenigingen.

Meer informatie:

- Rapport "Nouvelles approches…Nouvelles ambitions" - 40 propositions du rapport de André Laignel[PDF/117 ko]
- Het volledige rapport lezen[PDF/444,6 Ko]

gepubliceerd op 04/03/2013

naar boven