Internationale handel: resultaten eerste semester 2014 in Frankrijk [fr]

Ondanks een rustige markt is het handelstekort, dankzij een daling van de energie-invoer, in het eerste semester 2014 voor de eerste keer sinds 2010 onder de 30Md€ gezakt. De import is gekrompen met -1,2%, terwijl de export nagenoeg hetzelfde is gebleven met -0,2%.

Tijdens de eerste zes maanden van 2014 is het handelstekort (f.o.b./f.o.b.) met 8,5% gedaald tot 29 Md€. Deze krimp is te danken aan een 10% lagere energierekening, waarvan het saldo import/export van 32,6Md€ naar 29,3Md€ is gezakt.

Het handelstekort, exclusief militair materieel en energie, is voor het tweede achtereenvolgende semester toegenomen (+13%) en bereikt nu 8,9Md€. Dit tekort is echter bijna de helft lager dan het tekort in 2011. Diensten en internationale groothandel gaan daarentegen door met het behalen van een overschot, bijna 20Md€ in totaal, waarmee het handelstekort van goederen voor tweederde wordt gecompenseerd.

Internationale handel: resultaten eerste semester 2014 in Frankrijk - JPEG

Goede resultaten enerzijds in de lucht- en ruimtevaartsector en chemische industrie en een 10% lagere energierekening, en anderzijds een krimp van de export van farmaceutische en agrarische producten. Drie grote sectoren: de luchtvaartindustrie, chemische industrie en auto-industrie, hebben tijdens het eerste semester bijgedragen aan de groei van de Franse export en het terugbrengen van het tekort.

Over 2014 verwacht het INSEE in zijn laatste ramingen van juni een lichte stijging van de Franse export: +3,0% (+2,4% in 2013).

Volgens de meeste specialisten zal deze stijging in 2015 worden voortgezet met een verwachte groei van het exportvolume tussen de 4,7% (programme de stabilité) en 5,7% (OESO).

Meer weten: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/actualites-liees-a-la-diplomatie-23093/2014-23094/article/resultats-du-commerce-exterieur-de

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven