Internationale samenwerking, humanitaire hulp [fr]

Het internationale samenwerkingsbeleid

Het internationale samenwerkingsbeleid van Frankrijk berust zowel op invloed als op solidariteit. Het directoraat-generaal internationale samenwerking en ontwikkeling (DGCID) voert dit beleid uit rond vier hoofdthema’s:

- Ontwikkelingshulp verlenen door middel van samenwerking

Frankrijk wil zijn solidariteitsinspanningen ten aanzien van de armste landen voortzetten en besteedt in 2007 9,1 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Dit bedrag komt neer op 0,5 % van het bruto binnenlands produkt en is een stap op weg naar de beoogde 0,7 % in 2012. Het grootste gedeelte wordt gebruikt voor rechtstreekse bilaterale hulp.

In 2007 blijft de ontwikkeling van Afrika een van de prioriteiten van de Franse buitenlandse politiek. Het gedeelte bilaterale hulp dat bestemd is voor Subsahara Afrika bedraagt 53 %.

- Culturele uitwisselingen en het gebruik van de Franse taal stimuleren

Frankrijk beschikt in het buitenland over 144 culturele instellingen, die gevestigd zijn in 90 landen, en over een netwerk van 283 vestigingen van de Alliance Française.
Het promotiebeleid ten aanzien van het Frans betreft 110 miljoen leerlingen in 130 landen en steunt op 850.000 leraren. Het agentschap voor onderwijs van de Franse taal in het buitenland coördineert de activiteiten van de 252 Franse scholen in de wereld.

- De wetenschappelijke en universitaire
samenwerking bevorderen

Frankrijk wil zowel de internationalisering van het Franse onderzoek steunen als de informatie over de wetenschappelijke systemen van de partnerlanden verbreiden. Het observatorium voor wetenschap en techniek en de 28 Franse onderzoeksbureaus in het buitenland zijn verantwoordelijk voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Wat betreft universitaire samenwerking, beheert Frankrijk 200 Franstalige opleidingen in het hoger onderwijs in de wereld en versterkt het vooral zijn betrekkingen met partners als Duitsland en de Verenigde Staten. Een groeiend aantal buitenlandse studenten komt naar Frankrijk : momenteel zijn dat er 250.000.

- De aanwezigheid van Franse audio-visuele media in de wereld zeker stellen

De aanwezigheid van de Franse audio-visuele media in het buitenland groeit en de steun aan belangrijke spelers in deze sector, zoals de Franstalige zender TV5, Radio France Internationale (RFI) en France24, is een prioriteit van de regering. De Franse televisiezender France24 werd in december 2006 gelanceerd en zendt continu wereldnieuws uit in het Frans, Engels en Arabisch vanuit een Frans gezichtspunt.

Frankrijk ondersteunt verder de verspreiding van Franse films en documentaires.

Humanitaire hulp

Door humanitaire hulp een specifieke plaats toe te kennen in zijn buitenlands beleid, toont Frankrijk zijn wil om de waarden waarvan het de inspirator is geweest, in ere te houden. Het land heeft inderdaad een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de humanitaire actie en het internationale humanitaire recht.

De Delegatie voor humanitaire actie van het Franse ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken voert in opdracht van de regering de acties op het gebied van humanitaire noodhulp in het buitenland uit en
coördineert de activiteiten van haar verschillende institutionele partners als de Burgerbescherming, gezondsheidsdiensten, Ministerie van Defensie. De delegatie onderhoudt een partnerschap met NGO’s en bedrijven die actief zijn op dit gebied.

In 2006 bedroeg het budget voor deze activiteiten 8,8 miljoen euro (meer dan 12 miljoen als men hier de uitgaven voor de Libanoncrisis bijtelt). 75% hiervan is bestemd voor de Franse NGO’s die in het buitenland werkzaam zijn.

Frankrijk verleent ook steun aan de activiteiten van de multilaterale organisaties. In 2006 droeg Frankrijk voor 50 miljoen euro bij aan de programma’s van de internationale organisaties en de verschillende humanitaire VN-bureaus : Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR), UNICEF kinderfonds, Wereldvoedselprogramma, UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen, Internationale Rode Kruis, enz.

De bijdrage van Frankrijk aan de in Europees kader opgezette programma’s bedraagt meer dan 100 miljoen euro. Via het Europees bureau voor humanitaire hulp ECHO verleent Frankrijk hulp aan landen of volkeren in nood ten gevolge van natuurrampen of politieke crises.

Publieke steun aan ontwikkelingslanden

In 2009 besteedde Frankrijk 0,46% van zijn bruto nationaal inkomen (BNI) aan overheidssteun aan ontwikkelingslanden. In 2008 was dit 0,39%. Frankrijk staat met een nettobedrag van 8,92 miljard euro in 2009 als tweede op de lijst van de landen in de wereld voor wat betreft het volume van zijn uitgaven voor ontwikkelingshulp, achter de VS, maar vóór Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Meer dan 40% van de totale steun van Frankrijk aan ontwikkelingslanden gaat via Europa en multilaterale kanalen. Het land behoort derhalve tot de grootste landen voor zijn bijdragen in verschillende multilaterale fondsen zoals het Europees Ontwikkelingsfonds - EOF, of het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/AIDS, tuberculose en malaria.

Complementair aan multilaterale steun wordt bilaterale steun toegepast. Met 53% van de totale bilaterale hulp vormt Afrika, en in het bijzonder Sub-Sahara Afrika (43% van het totaal), de prioriteit van de Franse overheidssteun.

gepubliceerd op 27/01/2014

naar boven