Inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs: Bericht van het Élysée [fr]

4 november 2016 is een historische dag voor de planeet, want het is de dag dat het Klimaatakkoord in werking is getreden.

De verplichtingen die afgelopen 12 december in Le Bourget zijn aangegaan, zijn nu onomkeerbaar. In minder dan een jaar is de ratificatiedrempel - 55 staten die 55% van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen - bereikt. Dit is het bewijs dat de internationale gemeenschap als antwoord op de urgente klimaatsituatie de volledige maatregel heeft genomen, en dat is het resultaat van de inzet van Frankrijk onder het voorzitterschap van de COP21 onder leiding van Ségolène Royal.

Een paar dagen nadat het stokje is overgedragen aan het Marokkaanse voorzitterschap voor de COP22, zijn alle doelstellingen die Frankrijk had gesteld, bereikt: de eerste universele klimaatovereenkomst in de geschiedenis op 12 december 2015 in Parijs, de ondertekening door meer dan 175 landen op 22 april in New York, en de inwerkingtreding ervan voor het einde van het jaar 2016.

Ook na deze grote stap zal heel Frankrijk zich volledig blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de klimaatrechtvaardigheid wordt gerespecteerd, door middel van het bijeenbrengen van financieringen – 100 miljard dollar per jaar voor het klimaat tussen nu en het jaar 2020. Zo kan de “esprit de Paris” worden voortgezet, en versterkt door het uitvoeren van coalities voor zonne-energie, hernieuwbare energie in Afrika, de strijd tegen woestijnvorming, bescherming van de oceaan, en ondersteuning van de kwetsbaarste landen.

De Klimaatconferentie van Marrakesh zal er één zijn van oplossingen. Frankrijk staat klaar voor Marokko om er een groot succes van te maken. De president zal daar op 15 en 16 november aanwezig zijn.

Frankrijk is zich gedurende het hele jaar 2016 blijven inzetten om de "esprit de Paris" en de dynamiek van de conferentie levendig te houden, onder andere door bij zoveel mogelijk landen een spoedige ratificatie van het Akkoord van Parijs te stimuleren.

gepubliceerd op 04/11/2016

naar boven