#Irma - Verklaring van Emmanuel Macron over de situatie na de passage van orkaan Irma [fr]

“We hebben zojuist een crisisvergadering gehad, met de premier, de minister van Binnenlandse Zaken, de ministers de hier aanwezig zijn en hun afdelingen.

Ik wil allereerst ons diepste medeleven en onze solidariteit betuigen met onze medeburgers die op Sint-Maarten en op Sint-Bartholomeus zijn geraakt door de orkaan Irma. Ik wil benadrukken dat het hele land is gemobiliseerd voor hen, en voor hun familie en naasten.

We hebben een gedetailleerde balans opgemaakt van de situatie, nadat de orkaan de beide eilanden vandaag ten diepste heeft getroffen.

Deze situatie werd al een aantal dagen door onze diensten voorzien en heeft geleid tot de mobilisatie van al onze bevoegde diensten om de noodsituatie het hoofd te bieden en de organisatie voor te bereiden.

[...]

We zijn al in contact geweest met een aantal van onze internationale partners en met andere landen die slachtoffer zijn van de orkaan Irma, of die het in de komende uren zullen zijn. Ik denk in het bijzonder aan onze Nederlandse vrienden, met wie we het eiland Sint-Maarten delen; ook denk ik aan de Dominicaanse Republiek, en aan Haïti, met wie we al technische samenwerkingen hebben opgezet en de overplaatsing van experts hebben vastgesteld, en aan wie we morgen, als dat nodig is, eventueel ook humanitaire samenwerking zullen bieden, om ze te helpen. Datzelfde geldt misschien later deze week ook voor Florida.

De overheid is dus volledig betrokken, niet alleen bij onze medeburgers op deze twee eilanden, maar bij al onze vrienden in de hele regio, gezien het extreme geweld van de orkaan en de schade die het, in de hele regio, berokkent.

Dankzij deze totale mobilisatie van Frankrijk zullen we de komende uren de balans kunnen opmaken. Morgen om 16 uur zal de premier dan ook opnieuw in crisisberaad samenkomen met de minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega’s, om een nieuwe balans op te maken, en zullen we alle informatie waar we over beschikken officieel bekend maken.

Ik dank u voor uw aandacht en verzeker u opnieuw dat we volledig solidair zijn met hen die, op ons grondgebied, een paar duizend kilometer van hier, hun huis zijn verloren, soms naasten hebben verloren, en dat onze gedachten uitgaan naar hun families die, in Frankrijk zelf of waar dan ook, in angst leven. Het hele land is in gedachten bij ze en alle overheidsinstanties staan klaar om ze te helpen. Bedankt.”

- Lees hier de volledige verklaring in het Frans.

gepubliceerd op 07/09/2017

naar boven