Jean-Jacques Urvoas brengt een bezoek aan Nederland (21 november 2016, Den Haag) [fr]

Jean-Jacques Urvoas, minister van Justitie van Frankrijk, bracht op 21 november 2016 een bezoek aan Den Haag voor een reeks gesprekken op het hoofdkantoor van Eurojust en Europol, de twee organen van de Europese Unie die de lidstaten ondersteunen in de versterking van de samenwerking op het gebied van politie en justitie.

Hij werd ontvangen door de voorzitter van het college van Eurojust, Michèle Coninsx, et de directeur van Europol, Rob Wainwright.

De minister heeft de waarde kunnen vaststellen van deze agentschappen, die opereren in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme, aangezien deze enkel op landelijke schaal niet toereikend is.

Hij heeft de agentschappen in het bijzonder gecomplimenteerd met hun bepalende ondersteuning van de onderzoeken naar de aanslagen die Frankrijk in 2015 en 2016 hebben geraakt.

Terwijl de Europese Unie een legitimiteitscrisis ondergaat, benadrukte Jean-Jacques Urvoas de manier waarop de Unie met concrete acties direct bijdraagt aan de veiligheid van haar burgers.

Tijdens dit bezoek heeft de Franse minister van Justitie ook dossiers van gemeenschappelijk belang kunnen bespreken met zijn Nederlandse ambtgenoot, Ard van der Steur, zoals:

-  het concept-reglement voor de instelling van een Europees parket, dat op 8 december a.s. zal worden voorgelegd aan de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken,

-  de situatie van magistraten en advocaten in Turkije.

Brontekst : Ministerie van Justitie van Frankrijk

Zie ook: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/french-minister-of-justice-visits-europol

gepubliceerd op 22/11/2016

naar boven