Jeugdrechtspraak in Frankrijk

Sinds de verordening van 2 februari 1945 bestaat er in Frankrijk een specifieke rechtspraak voor jongeren onder de 18 jaar: “la justice des mineurs”. Deze rechtspraak omvat niet het gehele rechtsgebied dat besluiten moet nemen inzake minderjarigen, want een groot deel van deze besluiten valt onder andere rechtelijke bevoegdheden van het gemene recht (zoals de rechter voor gezinszaken, de arrondissementsrechtbank etc.)

De jeugdrechtspraak intervenieert in twee grote domeinen: criminele jongeren en jongeren in gevaar.

gepubliceerd op 25/04/2012

naar boven