Jonge Talenten in het middelpunt van de 17e Erasmus-Descartesconferentie: “De kennismaatschappij en het energievraagstuk” (15 november 2019, Amsterdam) [fr]

De Erasmus-Descartesconferentie is hét hoogtepunt van de Frans-Nederlandse samenwerking. In 2018 trokken zowel de Jonge Talenten als de andere deelnemers aan de conferentie de volgende eindconclusie: “Het naast elkaar bestaan van fundamenteel en toegepast onderzoek moet in stand worden gehouden om voor de bevolking de toegankelijkheid en de aanvaardbaarheid van innovaties te versterken, die gepaard gaan met maatschappelijke veranderingen”.

JPEG

De 17e editie van de Frans-Nederlandse Erasmus-Descartesconferentie, die op 15 november 2019 plaatsvond in Amsterdam, borduurde hierop voort en stond dan ook in het teken van de kennismaatschappij en het energievraagstuk. Het nieuwe format van de conferentie was zodanig vormgegeven dat de Jonge Talenten van 2019 concrete oplossingen voor dit vraagstuk konden voorstellen. De talenten hebben dankzij de begeleiding van twee onderzoekers van het Médialab van het Parijse opleidingsinstituut Sciences Po, gespecialiseerd in “controversy mapping”, hun blik kunnen verruimen dankzij het innovatieve vermogen dat de Jonge Talenten karakteriseert en dat hen ertoe heeft aangezet actief deel te nemen aan deze conferentie. Dankzij de scenariovoorstellen van de Jonge Talenten kon het debat op nieuwe perspectieven worden gericht en konden de aanwezige besluitvormers er nauwer bij betrokken worden naargelang hun achtergrond, of deze nou wetenschappelijk, economisch, politiek of strategisch van aard was.

JPEG

Tijdens de twee rondetafelgesprekken die tijdens de conferentie werden gehouden, kwamen alle expertisegebieden van de sprekers ter sprake: het ene gesprek was gericht op de toegankelijkheid van energiebronnen en -innovaties, en het andere ging over de aanvaardbaarheid van deze innovaties, die soms gepaard gaan met veranderingen in het dagelijks leven. Verschillende territoriale niveaus (internationaal, Europees, nationaal en lokaal) speelden stuk voor stuk een essentiële rol in de oplossingen en aanpassingsprojecten die aan besluitvormers kunnen worden voorgesteld en waar het maatschappelijk middenveld een grote rol in speelt.

JPEG

Zowel steden als bedrijven zoals Enedis die een actieve rol spelen als gebruiker/beschermer van de gegevens van slimme meters die het verbruik van huishoudens individualiseren, of organisaties zoals Paléo-Energétique die een historische en zelfs prehistorische context van menselijke innovaties op het gebied van energie laten zien, zijn net als onderzoekers belangrijke partners met betrekking tot de energietransitie. Zo koos de gemeente Utrecht bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland voor de invoering van een nieuw grootschalig energie- en mobiliteitssysteem. Utrecht is een proeftuin en een levend laboratorium voor het We Drive Solar-project, dat Fransen (groupe Renault) en Nederlanders (LomboXnet) samenbrengt en een netwerk van universele laadpalen in de hele stad aanbiedt die het door middel van hernieuwbare energie mogelijk maken om elektrische auto’s op te laden en te ontladen.

JPEG

Samen met de Ambassade van Nederland in Frankrijk zijn we al bezig met het organiseren van de volgende conferentie met als thema ”innovatieve en duurzame mode”, die in november 2020 in Lille plaatsvindt. We hopen u dan weer te verwelkomen!

gepubliceerd op 17/01/2020

naar boven