Justitie [fr]

De rechterlijke macht in Frankrijk, "bewaker van de individuele vrijheid" (artikel 66 van de Grondwet), is georganiseerd op basis van een fondamenteel onderscheid tussen de rechtbanken die belast zijn met de behandeling van geschillen tussen personen, en de administratieve rechtbanken, die belast zijn met de rechtspraak in zaken tussen de burgers en de overheid.

Er zijn twee rechtsgebieden:

- de burgerlijke rechtspraak met de gewone (arrondissementsrechtbank) of de gespecialiseerde rechtbank (kantongerecht, handelsrechtbank, rechtbank voor sociale zekerheidszaken en de conseil des Prud’hommes die uitspraak doet in de geschillen tussen werknemers en werkgevers).

- de strafrechtspraak, die drie niveaus van strafbare feiten kent:
contraventions (overtredingen), die behandeld worden door de politierechtbank;
delicten, waarover de correctionele rechtbank uitspraak doet;
zware misdrijven, die voor het Hof van Assisen komen (de enige rechtbank met een jury).

De rechtbank voor kinderen tenslotte, is een speciale rechtbank die zowel civiele als strafzaken behandelt.

Het hoogste rechtscollege, de Cour de Cassation, onderzoekt de cassatieberoepen tegen de vonnissen van de Cours d’appel (hof van beroep).

De Raad van State, de hoogste instantie in het bestuursrecht, oordeelt als laatste over de wettigheid van aktes. Tevens vraagt de regering hem advies over wetsontwerpen en bepaalde ontwerp-verordeningen.

Meer weten ? :
- www.justice.gouv.fr
- www.ado.justice.gouv.fr (Franstalige site voor jongeren)

gepubliceerd op 19/04/2017

naar boven