Kader Abdolah "Chevalier des Arts et des Lettres" [fr]

Mijnheer Kader Abdolah

Het doet mij heel veel plezier u hier, op de residentie van Frankrijk, samen met uw familie en prominenten uit de literaire wereld, welkom te heten. Wij zijn hier vanavond bijeen om uw levensloop, uw succes als schrijver, en in het bijzonder de publicatie vandaag in Parijs van de vertaling van uw prachtige roman “Het huis van de moskee” bij éditions Gallimard, te vieren.
JPEG
Ik houd deze toespraak in het Nederlands, dus, om niet te veel van uw oren te vergen, zal ik het kort houden, maar staat u mij niettemin toe om in enkele woorden de bijzonderheid te onderstrepen van de manier waarop u Nederlands schrijver bent geworden. Een ontwikkeling die nauw verbonden is met uw levenspad.

Uw leven bestaat -ik zou zeggen wegens de gebeurtenissen die in uw geboorteland plaats vonden- uit reizen en omzwervingen. Eerst door Iran, van noord naar zuid, van Farahani naar de Perzische Golf -een tijd in de marine, dan in Genave, waar u om politieke redenen een tijd verblijft en les geeft op het lyceum- en van oost naar west, van Teheran naar Koerdistan. Uw zwerftocht verandert vervolgens in ballingschap. U reist verder naar Turkije en Europa om te eindigen in Zwolle, in, zoals u het omschreef “dit verrassend mooie, groene, stille en vochtige landschap met koeien, mistflarden en een stromende rivier” zo anders dan uw vaderland.
JPEG
Deze zwerftocht komt overeen met een innerlijke zoektocht. Niet enkel naar uw verleden, een wereld die geweest is en nooit meer zal zijn, maar ook naar de persoon die bereid is naar de ander te luisteren. Het is tijdens uw reizen door Koerdistan, dat u al schrijvend ziet en voelt dat u echt schrijver aan het worden bent. Iets dat u sinds uw twaalfde altijd heeft willen worden toen u begon met het lezen van wereldliteratuur.

Deze zwerftocht in ballingschap wordt ook een taalkundige zwerftocht. U gaat van het Perzisch, taal waarin u nog het boek “Wat willen de Koerden zeggen” schrijft, naar het Nederlands dat u, zodra u als politiek vluchteling aankomt, middels een tweedehands computer leert. En meteen gaat u uw rijk en bijzonder werk in het Nederlands opschrijven: in 1993 De Adelaars, en dan De meisjes en de partizanen , De reis van de lege flessen , Spijkerschrift , en het meest bekende boek dat in 2007 de tweede plaats kreeg bij de verkiezing van de beste Nederlandstalige roman aller tijden: Het huis van de moskee.
JPEG
Vandaag komt de Franse vertaling van Het huis van de moskee uit bij Gallimard. De Fransen hebben veel geluk dat zij nu ook toegang hebben tot deze schitterende roman, waar fictie en werkelijkheid door elkaar lopen, toverij en realiteit samen gaan, en waar de poëzie immer aanwezig is. Via deze vloed van hedendaagse gebeurtenissen die de personages uit deze roman en uit deze bijzondere samenleving meesleept, is het de universaliteit van de mens waarvan u ons laat genieten in een prachtig oosters sprookje.

Om dit meesterlijk oeuvre te bekronen, en voor al het genot dat u de lezers geeft, en in het bijzonder de Franse lezers, heeft Frankrijk besloten u te eren met een onderscheiding die de Franse Republiek aan kunstenaars en schrijvers toekent en die ik u nu ga overhandigen.

Monsieur Kader Abdollah, au nom de la ministre de la Culture, j’ai l’honneur de vous remettre les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres.

JPEG

gepubliceerd op 02/11/2021

naar boven