Klimaat – Akkoord van Parijs – Ratificatie door alle lidstaten van de EU (5 oktober 2017) [fr]

Frankrijk prijst de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs door de Tsjechische Republiek op 5 oktober, waarmee het lidmaatschapsproces van de Europese Unie en zijn lidstaten is afgerond.

Frankrijk prijst de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs door de Tsjechische Republiek op 5 oktober, waarmee het lidmaatschapsproces van de Europese Unie en zijn lidstaten is afgerond.

Het akkoord van Parijs werd op 12 december 2015 tijdens de COP21 aangenomen en is nu door 166 landen geratificeerd. Doel van het akkoord: de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, landen te helpen zich beter aan de klimaatveranderingen aan te passen en economische activiteiten met weinig uitstoot van broeikasgassen te financieren.

Frankrijk zal ook blijven toewerken naar het succes van de COP23, die in november zal plaatsvinden onder het voorzitterschap van Fiji, en van de COP24, die zal worden voorgezeten door Polen. Het pleit voor een Europese Unie die het voorbeeld blijft geven, met verbeterde ambities.

Ter gelegenheid van de tweede verjaardag van het akkoord van Parijs op 12 december, zal Frankrijk in Parijs, in samenwerking met de Verenigde Naties en de Wereldbank, een top organiseren ter bevordering van de implicatie van publieke en private financiers. Deze top brengt alle sleutelfiguren uit de wereld van financiën en klimaat bijeen om samen de middelen, partnerschappen en initiatieven op te bouwen die nodig zijn voor de “vergroening” van de financiële wereld, en om de uitvoering van concrete projecten in het veld te versnellen.

gepubliceerd op 11/07/2018

naar boven