Klimaat / COP24: 1 jaar na de eerste One Planet Summit: acties en financiering [fr]

Persbericht van het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

Een jaar geleden, op 12 december 2017, kwamen 60 staatshoofden en meer dan 4000 deelnemers uit de particuliere en de financiële sector, internationale instellingen en het maatschappelijk middenveld in Parijs bijeen op initiatief van president Emmanuel Macron, de VN en de Wereldbank.

Aan de eerste One Planet Summit die op 12 december 2017 plaatsvond, lag één vaststelling ten grondslag: het Akkoord van Parijs kan niet worden uitgevoerd binnen een tijdskader dat is afgestemd op het tempo van de klimaatverandering zonder gekwantificeerde toezeggingen, zonder concrete maatregelen en zonder de gezamenlijke inspanningen van regeringen, steden, ondernemers, financiers en organisaties. Om op deze noodsituatie in te kunnen spelen, heeft dit nieuwe initiatief dat Frankrijk heeft geïnitieerd samen met de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Europese Unie en vele partners, tot doel de financiering van projecten te verhogen in overeenstemming met onze klimaat- en milieuverplichtingen, door publieke en private actoren uit het veld erbij te betrekken.

De toezeggingen die bij de One Planet Summit werden gedaan, worden op transparante wijze gemonitord. Het gaat erom dat ze goed worden uitgevoerd en dat ze een gunstig effect hebben op het milieu. Met deze methode willen we de samenwerking en het vertrouwen tussen staten en de betrokken actoren versterken.

Een jaar na de eerste editie van de One Planet Summit werd een dertigtal acties gelanceerd op basis van vier hoofdlijnen: klimaat, het vrijmaken van financiële middelen, de bescherming van oceanen en de biodiversiteit. De eerste resultaten tonen aan dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt. Omdat we deze initiatieven nog verder willen uitbreiden en deze nog meer willen bevorderen, hebben we het One Planet Lab gelanceerd. Dit Lab brengt vooraanstaande personen samen die bekend staan om hun expertise en vastberadenheid om ten gunste van het milieu op te treden. Zij zullen zich bezighouden met het inventariseren van innovatieve oplossingen en het creëren van nieuwe coalities.

De coalities van de One Planet Summit komen op 14 maart 2019 in Nairobi bijeen voor een derde editie over milieubeschermings- en transitie-initiatieven op het Afrikaanse continent.

- Acties om overheids- en private financieringen bij te stellen in de richting van de transitie
- Acties ter bestrijding van en ter aanpassing aan de opwarming van de aarde
- Acties ter bescherming van de biodiversiteit en ten behoeve van het herstel van aangetaste bodems
- Acties ter bescherming van de oceanen en kustgebieden

Meer informatie (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 14/05/2019

naar boven