Klimaat – Goedkeuring van het Akkoord van Parijs door het Europees Parlement (4 oktober 2016) [fr]

Frankrijk is verheugd over de goedkeuring, door het Europees Parlement, van het Akkoord van Parijs. Hierdoor kunnen de Europese Unie en de lidstaten die hun nationale processen hebben afgerond, waaronder Frankrijk, hun ratificatie deze week al indienen.

Opgeteld bij de ratificaties die al zijn afgerond, zal het Akkoord van Parijs met deze laatste ratificaties over dertig dagen in werking kunnen treden, minder dan een jaar nadat het is aangenomen tijdens de COP21.

Deze vooruitgang getuigt van de mondiale politieke mobilisering tegenover de urgente klimaatsituatie. Dit is de verdienste van de inzet van Frankrijk, dat onophoudelijk heeft gestreden voor een snelle ratificatie van het akkoord. De inwerkingtreding maakt het mogelijk om tijdens de volgende COP22 in Marrakech, in november, te werken aan de uitvoering van de maatregelen van het Akkoord van Parijs.

We moedigen alle bij het akkoord betrokken partijen, en in het bijzonder de lidstaten van de Europese Unie, aan om zo snel mogelijk het ratificatieproces af te ronden.

gepubliceerd op 05/10/2016

naar boven