Klimaat – samenvatting van het effect van nationale bijdragen – verklaring van Laurent Fabius [fr]

Het secretariaat van de United Nations Framework Convention (UNFCCC) heeft op 30 oktober, aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs (COP21), zijn rapport gepresenteerd met de samenvatting van het effect van de nationale bijdragen die 146 staten voor 1 oktober hebben gepubliceerd. Ik nodig alle landen uit dit voor het begin van de Conferentie te doen.

Dit rapport laat zien dat nationale bijdragen het mogelijk maken dingen te veranderen en het ergste, een opwarming van 4°C-5°C of meer, te vermijden. Het rapport bevestigt dat de opwarming beperkt kan worden tot 1,5 -2°C tegen het einde van deze eeuw. Maar dit vergt wel extra inspanningen.

Volgens sommige schattingen gaan we, bij een ongewijzigd beleid, naar een opwarming tegen het einde van deze eeuw tussen de 2,7°C en 3° C. Dit onderstreept het belang om in Parijs tijdens de COP21 tot een akkoord te komen dat de regels bepaalt die het mogelijk moeten maken om op gezette tijden de nationale bijdragen te herzien en te verhogen.

Naast deze doelstellingen voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, bevatten de bijdragen ook grootse plannen voor het ontwikkelen van duurzame energie en energetische efficiëntie. Dit proces van nationale bijdragen heeft het mogelijk maakt om in vele landen het klimaatprobleem bespreekbaar te maken door bijvoorbeeld de burgers uit te nodigen mee te doen aan het debat.

De Pre-COP van 8 tot 10 november in Parijs, waar 80 ministers de grote lijnen van het akkoord zullen bespreken, moet het mogelijk maken vooruitgang te boeken op het gebied van deze vraagstukken en de lange termijn doelstellingen.

Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat dit proces van nationale bijdragen plaats vond. Het heeft de basis gelegd voor een akkoord in Parijs, dat er absoluut moet komen.

  • Kaart met nationale plannen:

JPEG

gepubliceerd op 05/11/2015

naar boven