“Kunst van het bouwen met ‘droog’ gestapelde stenen: knowhow en technieken” ingeschreven op lijst van immaterieel cultureel erfgoed door de UNESCO – Persbericht van het Franse ministerie van Cultuur (28 november 2018, Parijs) [fr]

Franck Riester, Franse minister van Cultuur, is verheugd over het feit dat het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO, dat op 28 november 2018 in Port Louis op Mauritius bijeenkwam, de “kunst van het bouwen met ‘droog’ gestapelde stenen: knowhow en technieken” op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid heeft ingeschreven.

Deze transnationale kandidatuur, die door Cyprus werd aangedragen, is het resultaat van een samenwerking tussen 8 landen. De minister bedankt Kroatië, Cyprus, Griekenland, Italië, Slovenië, Spanje en Zwitserland voor het feit dat ze samen hebben bijgedragen aan de opname van deze kunst op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

De kunst van de ‘droge stapeling’ is gebaseerd op de knowhow met betrekking tot de bouw van stenen constructies door stenen ‘droog’ op elkaar te stapelen zonder daarbij enig ander materiaal te gebruiken, met uitzondering soms van droge aarde. Stapelmuren hebben meerdere zeer gevarieerde landschappen gevormd, waardoor er verschillende soorten leefgebieden, landbouw en veeteelt mogelijk werden gemaakt. Deze muren weerspiegelen de methodes die bevolkingsgroepen van de prehistorie tot de moderne tijd hebben gebruikt om hun woon- en werkruimtes in te richten door het optimaliseren van de lokale en menselijke natuurlijke hulpbronnen.

Het Comité sprak zijn waardering uit over het initiatief van de staten die partij zijn om een op grote schaal gebruikte techniek kandidaat te stellen die de plaatselijke omstandigheden ten volle respecteert, en benadrukte de gemeenschappelijke culturele betekenis en functies van deze techniek in alle landen die voor de kandidatuur hebben gezorgd. Het Comité prees de staten die partij zijn voor het feit dat zij een voorbeeldig dossier hebben ingediend dat met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en dat de strekking van het Verdrag op het gebied van internationale samenwerking weerspiegelt.

(Bron: website van het Franse ministerie van Cultuur)

gepubliceerd op 10/12/2018

naar boven