Lancering van CREWS, vroegtijdig waarschuwingssysteem bij klimaatrampen [fr]

In arme en kwetsbare landen ontbreekt het vaak aan meteorologische gegevens, of ze zijn onbetrouwbaar.
CREWS is een initiatief dat de prestaties van geïntegreerde multi-risicowaarschuwingssystemen aanzienlijk tracht te verbeteren. Zo kan een ramp eerder voorkomen worden, en kan er informatie worden verzameld over de risico’s van klimaatgerelateerde en hydro-meteorologische incidenten.
Het doel van het waarschuwingssysteem is het beschermen van zowel levens als bestaansmiddelen en goederen in de minst ontwikkelde landen (MOL) en in de kleine insulaire ontwikkelingslanden (SIDS).

Een toename van extreme natuurverschijnselen als gevolg van klimaatverandering

In de periode van 1970 tot 2012 hebben plotselinge droogte, overstromingen, stormen, tropische cyclonen en extreme temperaturen op wereldniveau geleid tot bijna 2 miljoen doden en 2400 miljard dollar aan schade.

Het vijfde rapport van de “Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering” (IPCC) stelt dat deze grillige klimaatverschijnselen steeds frequenter voorkomen en van grotere omvang zijn, waardoor vooral in de kwetsbare landen mensenlevens en bestaansmiddelen meer en meer worden bedreigd.

Tijdens de derde Conferentie over de beperking van het risico op klimaatrampen, in Sendai, Japan in maart 2015, legden de Verenigde Naties vast dat ze “in de periode van nu tot 2030, de bevolking betere toegang zouden verschaffen tot geïntegreerde multi-risicowaarschuwingssystemen, en tot informatie- en evaluatiesystemen van de risico’s”.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen zijn niet toereikend in het beschermen van personen en goederen in kwetsbare landen

In de landen die deze systemen hebben kunnen invoeren is een spectaculaire daling van het sterftecijfer als gevolg van klimaatrampen geconstateerd. Echter, verschillende landen en regio’s die onder de minst ontwikkelde landen (MOL) en de kleine insulaire ontwikkelingslanden (SIDS) vallen, ondervinden moeilijkheden bij het doorgeven van de waarschuwingen aan lokale en nationale autoriteiten en aan de plaatselijke bevolking. Hierdoor lukt het deze landen nog niet om de vroegtijdige waarschuwingssystemen in te voeren.

Een aantal kwetsbare landen benadrukt het belang van het handhaven van de waarschuwingssystemen door middel van een versterking van hun meteorologische diensten en een verbetering van hun crisisplannen in het geval van rampen. In de “Intended Nationally Determined Contribution” (INDC) van deze landen, waarin zij verklaren wat ze van de Wereldklimaatconferentie verwachten en hoe ze eraan gaan bijdragen, worden de vroegtijdige waarschuwingssystemen aangeduid als prioriteit.

36 van de 47 landen in Afrika en in het Midden-Oosten merken in hun INDC de vroegtijdige waarschuwingssystemen aan als prioriteit, net als 16 van de 21 nationale bijdragen van landen in Latijns Amerika en de Caraïben. In Azië en de landen in de Stille Oceaan geldt dit voor 100% van de landen.

Een coalitie van landen en organisaties die gespecialiseerd zijn in meteorologie en voorkomen van risico’s

CREWS is het product van een samenwerking tussen de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het bureau International Strategy for Disaster Reduction van de Verenigde Naties (UNISDR) en de Wereldbank (GFDRR).

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zal haar mondiale en regionale centra van meer capaciteit voorzien en samen met nationale initiatieven ondersteuning bieden bij coördinatie en het op elkaar afstemmen van activiteiten.

Het bureau International Strategy for Disaster Reduction van de Verenigde Naties (UNISDR) zal toezien op een samenhangend beleid, en zal tevens controleren of het actieplan van de Verenigde Naties en de doelstellingen die zijn vastgelegd in Sendai worden nageleefd.

De Wereldbank (GFDRR) zal op grote schaal geld vrijmaken voor ondersteuning bij de identificatie, het ontwerp en de uitvoering van nationale programma’s en voor de coördinatie en integratie van deze programma’s in lokale en internationale centra.

De plannen voor de actie Lima-Parijs komen voort uit een gezamenlijk initiatief van het Franse en Peruviaanse voorzitterschap van de COP, het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties, en het secretariaat van het UNFCCC. Deze plannen hebben als doel de activiteiten met betrekking tot het klimaat te versterken gedurende het jaar 2015 en in de periode die daarop volgt.

Verbintenissen aangaan

CREWS is van plan 100 miljoen dollar bij elkaar te krijgen om de financiële tekorten binnen de huidige bilaterale samenwerkingsprogramma’s te overbruggen. Een trustfonds, aangereikt door de Wereldbank, zal organisaties en instellingen ondersteunen in hun ontwikkeling en in de totstandkoming van hun werkzaamheden.

Financiële verbintenissen

Frankrijk zal tussen 2016 en 2017 een bijdrage van 10 miljoen euro leveren aan de financiering van het trustfonds.

Duitsland heeft besloten om CREWS te steunen met een eerste bijdrage van 3 miljoen euro in 2015. Frankrijk en Duitsland zullen de handen ineenslaan met de andere leden van de G7 om de samenhang te waarborgen tussen CREWS en “InsuResilience”, een initiatief dat moet zorgen voor meer zekerheid voor kwetsbare landen als zij worden geconfronteerd met klimaatrisico’s.

Luxemburg zal in 2016 1 miljoen euro bijdragen aan het multilaterale fonds. Met dit bedrag zal de ontwikkeling van waarschuwingssystemen in kwetsbare landen worden ondersteund.

Australië zal tussen 2016 en 2020 een speciale bijdrage van 5 miljard Australische dollar aan CREWS leveren, in aanvulling op de beschikbaarstelling van 19 miljoen Australische dollar voor specifieke steun aan de landen in het Stille Oceaangebied.

Canada zal ten behoeve van de verbetering van vroegtijdige waarschuwingssystemen in de kwetsbare landen een bedrag van 10 miljoen dollar verstrekken via de Wereld Meteorologische Organisatie, dankzij het CREWS-initiatief.

Nederland zal het trustfonds van CREWS steunen met een bijdrage van 3 miljoen euro.

Andere landen die CREWS steunen

Japan draagt veel bij aan CREWS. Het zet zich in Azië en in het Stille Oceaangebied actief in voor de ontwikkeling en het op peil brengen van de waarschuwingssystemen, dankzij onder andere het gebruik van satellieten, en zal daarmee doorgaan in de periode van 2016-2020. Japan kan wegens zijn begrotingscyclus nu nog geen financiële bijdrage aankondigen, maar zal hier in de komende maanden verdere uitspraken over doen.

Het Verenigd Koninkrijk is ook partner van het CREWS-initiatief. Dit partnerschap zal gelijk van start gaan in de vorm van een samenwerkingsverband binnen de huidige programma’s. Het land zal onder andere in Afrika meewerken aan een project van 24 miljoen pond om informatie en meteorologische gegevens te verzamelen.

Introductiebrochure downloaden (.pdf, 559,7ko)

gepubliceerd op 09/12/2015

naar boven