Le Pavillon de l’Arsenal [fr]

Het Pavillon de l’Arsenal werd opgericht in 1988. Het is een unieke plek voor informatie en documentatie over de stadsplanning en architectuur van Parijs.
le pavillon de l'arsenal - JPEG
photo: site du Pavillon de l’Arsenal

Op een moment dat er vragen rijzen over de stad van morgen is het belangrijk dat dit onderwerp op een aantrekkelijke en pedagogische manier wordt aangesneden waardoor het debat op gang kan komen en de burger deel kan nemen in het architectonische en stedelijke creatieproces.

Het Pavillon de l’Arsenal is het informatie- , documentatie- en expositiecentrum voor stadsplanning en architectuur in Parijs. De belangrijkste taak van het Pavillon d’Arsenal is de architectuur van een stad uitleggen, hoe deze zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld, wat de huidige situatie is en wat de toekomstige verandering inhoudt. Maar het wil ook de buitenstaander de knowhow van Parijs op het gebied van stedenbouwkunde en degenen die daaraan meewerken laten zien.

Het Pavillon stelt informatie en documentatie ter beschikking, publiceert boeken over thema’s die een impact hebben op ons dagelijks leven, en organiseert lezingen-debatten. Dit maakt het voor een breed publiek mogelijk de geleidelijke verandering en de stadsplannen van Parijs te begrijpen. Het evenwicht van Parijs wordt vandaag de dag behouden door een stadplanning die gepaard gaat met dialoog en overleg.

Op de begane grond vindt men op 800 m2 de permanente tentoonstelling over Parijs « Paris, visite guidée. La ville, histoires et actualités ». Op de eerste etage worden op 600m2 elk jaar drie tijdelijke exposities gehouden over diverse thema’s en op de tweede etage vindt men de tentoonstellingen die gewijd zijn aan Franse en internationale architectuur.

Toegang is gratis

Video’s

Op de site zijn onder andere gratis video’s te zien in het Frans of Engels over de tentoonstellingen, gesprekken met bekende architecten en documentaires over de architectuur van Parijs.

Site van het Pavillon de l’Arsenal

JPEG - 61 kB
Site Internet du Pavillon de l’Arsenal

gepubliceerd op 08/09/2009

naar boven