Leo van Wijk, Officier de la légion d’honneur

Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft D. Perben, minister van Verkeer, Openbare werken, Toerisme en Maritieme Zaken, in aanwezigheid van de ambassadeur van Frankrijk, de versierselen van de Légion d’honneur uitgereikt aan Leo van Wijk, vice-president van KLM/Air-France.

D. Perben was vol lof over het het succes van de samenwerking tussen KLM en Air France “de analisten hebben kunnen constateren dat de synergiere sultaten gunstiger uitvallen dan voorspeld was”.
De minister heeft, buiten dit economisch succes, eveneens de persoonlijke inzet van Leo van Wijk benadrukt voor de toenadering tussen Nederland en Frankrijk. Leo van Wijk is namelijk actief lid van de Raad van de Frans-Nederlandse samenwerking en wordt vertegenwoordigd binnen de Fondation Descartes die prominente persoonlijkheden uit de politiek en de universitaire en economische wereld bij elkaar brengt. Air France/KLM draagt ook bij aan de samenwerking tussen universiteiten door een gemeenschappelijke cyclus economische wetenschappen tussen de Universiteit van Tilburg en de universiteit van Lyon te steunen en door het beschikbaar stellen van een doctoraat-studiebeurs Air France/KLM.

JPEG

Dhr. van Wijk prees de samenwerking met Air France en J C Spinetta. "Deze samenwerking was al vanaf het begin gemarkeerd door vertrouwen, wederzijds respect en een gezamenlijke wil om te slagen. (...) wij Fransen en Nederlanders bij Air France/KLM hebben het aangedurfd de vooroordelen van een onmogelijke samenwerking tussen onze beide landen en culturen te trotseren en als Europeaan ben ik trots dat de samenwerking Air France/KLM op deze manier bijdraagt aan het Europa van ondernemingen."

Dominique Perben was op 14 september j.l. op bezoek in Nederland in verband met zijn Europese tournee om een gezamenlijke lijst op te stellen van verboden luchtvaartmaatschappijen in het Europese luchtruim.

Zie ook :
KLM / Air France : een geslaagd fusiejaar

Dernière modification : 11/01/2010

Haut de page