Les Gobelins, Ecole de l’image [fr]

Gang de requins, Les Triplettes de Belleville, Kirikou....Dit zijn slechts een paar voorbeelden van succesvolle Franse of buitenlandse tekenfilms waar oud-leerlingen van de Ecole de L’image Gobelins hun medewerking aan hebben verleend. Deze vermaarde academie voor grafische vormgeving geeft enkele van haar fabrieksgeheimen om talenten te fabriceren, prijs.

Het is echt niet nodig de deur te forceren om in dit gebouw naar binnen te mogen. Een opeenhoping van enthousiaste en gepassioneerde docenten zijn maar al te blij om over hun vak te praten en om de leszalen te laten zien waar jongeren, geconcentreerd gebogen over hun computer, wonderlijke figuren en weelderige decors scheppen. Samen met de bezoeker bekijken ze opgetogen naar de muur waar de bizarre en eigenaardige tekeningen van de leerlingen aan de muur hangen. Ze zijn ontzettend trots op hun studenten.

Hun beschermelingen hebben namelijk de studio’s over de hele wereld geïnfiltreerd en de televisieschermen of filmschermen met hun werk overspoeld en op die manier de school bekendheid gegeven.Neem bijvoorbeeld Eric Bergeron, hij is co-producer van de Gang de requins in de door Steven Spielberg opgerichte Amerikaanse studio’s Dreamworks. Ook veel andere oud-leerlingen werken daar. Het algemeen succes van televisieseries zoals Code Lyoko waarvan de figuren op de academie zelf gecreëerd werden, heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de goede reputatie van deze opleiding. Voor de eerste keer worden nu ook enkele studenten in de Japanse studio’s toegelaten, een eldorado voor tekenfilms.
Het aantal animatiemakers dat toegelaten wordt, is echter vrij beperkt. Dat is niet vanwege hun gebrek aan technische kennis, maar omdat iedere kandidaat Japans moet kunnen spreken!

Het gebouw op de boulevard Saint Michel 73 bevindt zich in het 13e arrondissement van Parijs. Het was in het begin, 72 jaar geleden, enkel bestemd voor typische vrouwelijke beroepen, strohoeden, veren en kant... Vervolgens heeft Gobelins andere kunstuitdrukkingen toegelaten, zoals de boekdrukkunst, fotografie, grafische vormgeving en multimedia. Deze laatste is eveneens een vooruitstrevende opleiding waar16 bevoorrechte studenten interactieve producten realiseren zoals internet sites en CD Roms. Zij waren een van de eersten die videospelletjes voor mobieltjes, een markt in volle groei, creëerden en die voor de tweede maal de befaamde Top Talen Award in de wacht sleepten.

De school heeft in totaal 650 leerlingen, verspreid over twee plaatsen. De studenten hebben de meest uitlopende achtergronden en zijn erg verschillend. De lessen kunnen worden gevolgd middels de algemene opleiding, in combinatie met een baan of als beroepsvoorbereidende vorming. “We hechten veel belang om als team te werk te gaan en onze werelden met elkaar te delen. Dat is zeer verrijkend” onderstreept de directeur Tristan Gillouard.

De voornaamste opleiding die een forse ontwikkeling heeft doorgemaakt, is echter de animatiefilm. Jean Pierre le Bourhis die zich bezighoudt met communicatie vertelt een mooi successtory: “Toen 30 jaar geleden de industrie van de animatiefilms vorm begon te krijgen, werd hier op deze school de eerste opleiding opgezet. Daarna is het de school gelukt om de big boom van de jaren 80 te volgen. Dat was gedeeltelijk te danken aan de verveelvoudiging van het aantal televisiezenders en uitzendingen voor jongeren. Deze hebben er aan bijgedragen dat Frankrijk de eerste producent van Europa werd en de derde in de wereld.”

Gobelins is een initiatief van de Kamer van Koophandel en Industrie van Parijs. Dit verklaart waarom de school goed op de hoogte is wat de behoeften van het bedrijfsleven zijn. Dit brengt eveneens met zich mee dat het schoolgeld niet erg hoog is en men bijna verzekerd is van een baan na het verlaten van de academie. “Wij hebben altijd de vooruitgang op technologisch gebied op de voet gevolgd”, voegt Eric Riewer er aan toe. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling animatiefilms. “Tegenwoordig wordt bijna alles in 3D op de computer gemaakt. Wij leiden mensen op die de animatie creëren, dat is het schaarste en het moeilijkste. Het vraagt technische kennis, vakbekwaamheid, en knowhow. Onze studenten hebben hun gewoontes, maar zij zijn ook in staat zich aan andere grafische gewoonten aan te passen. Bijvoorbeeld, om uiterst nauwkeurig en met veel technische kennis in een studio te werken, waar aan de lopende band animatiefilms worden gemaakt. Toch kan 3D de kunstenaar niet vervangen. Talent heeft altijd de overhand. Wij hebben trouwens nooit de kunst van het tekenen, onze specialiteit, verloochend” onderstreept Eric Riewer.

Al zijn ze in staat om een film op te zetten en te verwezenlijken, de studenten van de afdeling animatiefilms hebben vooral een bewonderenswaardig tekentalent. Dat is dan ook de voornaamste eis om bij de 25 uitverkorenen te horen (op 850 kandidaten!). Deze studenten zijn vaak afkomstig van de kunstacademie en mogen op deze vermaarde school studeren waar alles wordt gedaan om van deze talenten in de dop grote talenten te maken. Zij krijgen de beschikking over het beste materiaal en de beste Franse docenten, maar zij hebben eveneens het voorrecht naar gastsprekers uit het buitenland, zoals Glen Keane van de Pixar studio’s (hij is de schepper van Tarzan en de Indestructibles) te mogen luisteren. De academie heeft een eigen manier ontwikkeld om haar leerlingen de nodige kennis bij te brengen, namelijk door te oefenen met korte films waarbij de leerlingen hun fantasie kunnen uiten. De “courts métrages”,die zij voor het Annecy festival hebben gemaakt, zijn kleine juweeltjes van poëzie, originaliteit, beknoptheid en humor. Dit festival is een must in Frankrijk op het gebied van de animatiefilm. De studenten krijgen prijs op prijs. Ze hebben zelfs de prijs van de jury in Los Angeles binnengehaald en dat is de meest vermaarde onderscheiding op dit gebied... . “La French Touch quoi...!”

gepubliceerd op 22/05/2017

naar boven