Beschermde dier- en plantsoorten [fr]

Wilde dier- en plantsoorten die met uitroeiing worden bedreigd (conventie van Washington, CITES)

Werkingssfeer

Vallende onder de bepalingen van de CITES conventie:
- Dier- en plantsoorten die vermeld staan in de verschillende bijlagen van de Conventie (annex I tot annex III);
- alle exemplaren van deze soorten, levend of dood, en delen (huid, veren, tanden, etc.);
- de daaruit gemaakte producten of deze bevattend (leer, handtassen, polshorloges, piano’s met ivoren toetsen, cosmetische producten, etc.).

De Europese Unie heeft een striktere regeling ingesteld dan CITES met als doel het milieu in de Europese ruimte en de soorten die niet vermeld worden in bovengenoemde conventie te beschermen. De beschermde soorten staan vermeld in de bijlagen van A t/m D waar eveneens rekening mee moet worden gehouden voor de toepassing van CITES binnen de EU.

Om te weten of een soort wordt vermeld door CITES en in welke annex deze staat, kunt u de site raadplegen van de bevoegde nationale instelling, te weten de CITES-website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op : Dieren en planten die door CITES worden beschermd, evenals hun producten, moeten voldoen aan de sanitaire voorschriften voor dieren en planten. Vergeet niet informatie in te winnen over deze voorschriften.

Wat zijn de verplichte formaliteiten?

In Frankrijk moeten personen die door CITES en de communautaire wetgeving beschermde soorten vervoeren of houden, op elk moment in staat kunnen zijn een bewijs te geven van de rechtmatigheid hiervan.

Certificaten en vergunningen moeten bijvoorbeeld worden gepresenteerd bij in- en uitvoer voor controle door de douane. Deze formaliteiten komen bovenop de gebruikelijke douaneformaliteiten (douaneverklaring indien van toepassing).
_

Formaliteiten bij binnenkomst in de Europese Unie (invoer)

Herinnering: Levende dieren kunnen eventueel drager zijn van ernstige ziekten zoals rabiës of de vogelziekte.

Als u levende dieren of dierlijke producten invoert, moeten deze eerst een veterinaire controle ondergaan in een grensinspectiepost zodra ze de Europese Unie binnenkomen.

Als u planten of plantaardige producten invoert, moeten levende planten of sommige plantaardige producten bij binnenkomst op Europees grondgebied, een fytosanitaire controle ondergaan.

Welke instanties geven een vergunning?

De instantie die in Frankrijk CITES beheert, is de Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère chargé de l’écologie. De benodigde CITES-documenten voor in- en uitvoer worden in Frankrijk uitgegeven door de Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) na bestudering van de aanvraag van bedrijven of particulieren.

Deze directoraten leveren certificaten of CITES vergunningen voor
- invoer ;
- uitvoer ;
- wederuitvoer.

De CITES invoervergunning wordt enkel verstrekt op vertoning van het origineel van de CITES uitvoervergunning dat door een bevoegde instantie in het land van herkomst is afgegeven.

LET OP: De CITES invoervergunning moet zijn afgegeven voordat de goederen fysiek het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen. Het is dus aanbevolen om reeds over de benodigde CITES documenten te beschikken voordat u de goederen naar de EU verstuurt.

De gegevens van de diensten die de documenten uitgeven in Frankrijk en in de andere landen staan vermeld op de website van het secretariaat van CITES onder de rubriek « information et contacts nationaux »: cites.org

Meer informatie kun u vinden op de website van de Franse douane: http://www.douane.gouv.fr

gepubliceerd op 12/02/2019

naar boven