Libanon – Vrouwenrechten – Intrekking van een wet

Het Libanese parlement heeft op 16 augustus een wet ingetrokken die de dader van een verkrachting de mogelijkheid bood om aan zijn straf te ontkomen door met het slachtoffer te trouwen.

We feliciteren alle actoren die zich hebben ingezet ten behoeve van de intrekking van deze wet en prijzen deze stap voorwaarts. Desalniettemin blijven er in sommige gevallen voorbehouden bestaan. Wij spreken de wens uit dat ook dezen snel zullen worden ingetrokken.

Frankrijk zet zich in voor de bestrijding van alle soorten geweld tegen vrouwen en discriminatie op grond van sekse. Het beschermt, overal ter wereld, de rechten, de zelfbeschikking en de vrijheid van vrouwen.

gepubliceerd op 24/08/2017

naar boven