LinQ – netwerk van secties Frans en Duits (versterking talenonderwijs)

Het scholennetwerk LinQ is door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgezet met als doel het buurtalenonderwijs te stimuleren.

Nuffic is sinds 2005 verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

JPEG

LinQ-scholen gaan uit van een aantal didactische basisprincipes om het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker te maken:
- ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les;
- een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
- aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
- authentieke taalsituaties, zoals:
• gebruik maken van internationalisering voor taalverwerving;
• native speakers;
• eentalig lesmateriaal.

- gebruik maken van Europese instrumenten:
• het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK);
• internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior of Goethe-Zertifikat;
• Europass.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met :

linQ@nuffic.nl

PNG

Nuffic

Postbus 29777 | 2502 LT Den Haag

T: 0031 (0)70 42 60 260

www.nuffic.nl

gepubliceerd op 30/03/2017

naar boven